20-lecie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


GALA JUBILEUSZOWA
PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

26 WRZEŚNIA 2022 R. PONIEDZIAŁEK

Członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Zbliża się 20-LECIE istnienia i działalności naszej Izby. I Zjazd POIIB odbył się 21 czerwca 2002 roku.

Aby uczcić ten Jubileusz oraz zaakcentować funkcjonowanie naszego samorządu w województwie podlaskim dnia 26 września 2022 r. (poniedziałek) w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim  Centrum Sztuki przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku odbędzie się Gala Jubileuszowa.

Program uroczystości z udziałem Gości oficjalnych oraz Członków Izby obejmuje:
· Wystąpienia zaproszonych gości
· PREMIERĘ FILMU - SPOTU o zawodzie inżyniera budownictwa oraz samorządu zawodowego
· Wręczenie honorowych orderów, odznaczeń, medali
· KONCERT TRE VOCI – koncert znanego w kraju i na świecie zespołu trzech tenorów wykonującego POP operowy
· UROCZYSTY BANKIET

Początek Gali - godz. 17.00. Przewidziane upominki okolicznościowe.

Zwracamy się do członków pragnących uczestniczyć w Gali o częściową odpłatność 50 zł od członka Izby oraz 100 zł od osoby towarzyszącej nie będącej członkiem Izby.

Dla umożliwienia sprawnej organizacji Zjazdu prosimy o deklarację udziału w Jubileuszu do dnia 31.08.2022 r. w formie wpłat na konto nr 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844 z dopiskiem „Jubileusz”

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Operze o udziale zadecyduje kolejność wpłat.