Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2018-05-23T21:08:30+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 11 minut 21 sekund temu

Informacje • Re: Koszty uzyskania przychodów

śr., 23/05/2018 - 21:08
Odpowiedź Ministra Finansów w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów uzyskał również Prezes PIIB - dostępna jest ona tutaj.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 23 maja 2018, 21:08

Informacje • Re: RODO - jak sobie z tym poradzić?

śr., 23/05/2018 - 21:03
Dzisiaj przesłaliśmy wszystkim członkom Izby poradnik praktyczny pod jednoznacznym tytułem: Inżynier wdraża RODO.
Jeśli ktoś nie otrzymał poradnika to może go pobrać tutaj.

Być może z biegiem czasu będzie on uaktualniany z uwagi na to, że będzie tworzyła się praktyka stosowania nowych przepisów i niektóre ze sposobów spełnienia wymagań RODO zawarte w poradniku będą takiej korekty wymagały. Czas pokaże.
Na razie stosujmy nowe przepisy z rozsądkiem, bez nadgorliwości.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 23 maja 2018, 21:03

Administracyjne sprawy zawodowe • Zmiana przepisów

pon., 30/04/2018 - 14:59
Od dzisiaj wchodzą nowe przepisy, dotyczące wykonywania działalności gospodarczej:
- ustawa Prawo przedsiębiorców (Pp): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180000646
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180000650

Zgodnie z ustawą Pp:
Art. 29. Organ nie może żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
(Ze znanych mi przepisów tylko pełnomocnictwo wymagałoby formy oryginału (lub urzędowo poświadczonego odpisu), co wynika z art. 33 § 3 KPA, a także oryginał dziennika budowy - co wynika z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Natomiast w przypadku innych dokumentów rzadko pojawia się obowiązek wyrażony bezpośrednio w ustawie, że ma to być oryginał. Tym samym wszelkiego rodzaju dokumenty, którymi posługujemy się w postępowaniu o pozwolenie na budowę czy oddawania obiektów do użytkowania i nie mają zastrzeżenia, że powinny być dołączone w oryginale - będą mogły być w formie kserokopii).

Art. 31. Organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych. Organ nie może żądać dokumentów lub ujawnienia danych, których konieczność przedstawienia, złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa lub danych, które są w posiadaniu organu lub do których ma dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 32. 1. Organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.
2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera:
1) wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku;
2) dane kontaktowe organu.

Z kolei ustawa wprowadzająca dodaje do KPA nowy przepis:
Art. 14a. Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 30 kwie 2018, 14:59

Administracyjne sprawy zawodowe • Zmiana przepisów

pon., 30/04/2018 - 14:59
Od dzisiaj wchodzą nowe przepisy, dotyczące wykonywania działalności gospodarczej:
- ustawa Prawo przedsiębiorców (Pp): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180000646
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180000650

Zgodnie z ustawą Pp:
Art. 29. Organ nie może żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
(Ze znanych mi przepisów tylko pełnomocnictwo wymagałoby formy oryginału (lub urzędowo poświadczonego odpisu), co wynika z art. 33 § 3 KPA, a także oryginał dziennika budowy - co wynika z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Natomiast w przypadku innych dokumentów rzadko pojawia się obowiązek wyrażony bezpośrednio w ustawie, że ma to być oryginał. Tym samym wszelkiego rodzaju dokumenty, którymi posługujemy się w postępowaniu o pozwolenie na budowę czy oddawania obiektów do użytkowania i nie mają zastrzeżenia, że powinny być dołączone w oryginale - będą mogły być w formie kserokopii).

Art. 31. Organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych. Organ nie może żądać dokumentów lub ujawnienia danych, których konieczność przedstawienia, złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa lub danych, które są w posiadaniu organu lub do których ma dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 32. 1. Organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.
2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera:
1) wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku;
2) dane kontaktowe organu.

Z kolei ustawa wprowadzająca dodaje do KPA nowy przepis:
Art. 14a. Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 30 kwie 2018, 14:59

Administracyjne sprawy zawodowe • Zmiana przepisów

pon., 30/04/2018 - 14:59
Od dzisiaj wchodzą nowe przepisy, dotyczące wykonywania działalności gospodarczej:
- ustawa Prawo przedsiębiorców (Pp): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180000646
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180000650

Zgodnie z ustawą Pp:
Art. 29. Organ nie może żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
(Ze znanych mi przepisów tylko pełnomocnictwo wymagałoby formy oryginału (lub urzędowo poświadczonego odpisu), co wynika z art. 33 § 3 KPA, a także oryginał dziennika budowy - co wynika z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Natomiast w przypadku innych dokumentów rzadko pojawia się obowiązek wyrażony bezpośrednio w ustawie, że ma to być oryginał. Tym samym wszelkiego rodzaju dokumenty, którymi posługujemy się w postępowaniu o pozwolenie na budowę czy oddawania obiektów do użytkowania i nie mają zastrzeżenia, że powinny być dołączone w oryginale - będą mogły być w formie kserokopii).

Art. 31. Organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych. Organ nie może żądać dokumentów lub ujawnienia danych, których konieczność przedstawienia, złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa lub danych, które są w posiadaniu organu lub do których ma dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 32. 1. Organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.
2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera:
1) wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku;
2) dane kontaktowe organu.

Z kolei ustawa wprowadzająca dodaje do KPA nowy przepis:
Art. 14a. Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 30 kwie 2018, 14:59

Informacje • RODO - jak sobie z tym poradzić?

czw., 26/04/2018 - 15:55
Niezwykle ciężko jest znaleźć osobę, która potrafiłaby przeprowadzić szkolenie, na którym jego uczestnicy zrozumieliby co dla nich oznacza wejście RODO w życie. Można odnieść wrażenie, że wszelkie szkolenia w tej materii są bardzo chaotyczne, powierzchowne, mocno straszące, a jednocześnie nie wskazują praktycznych rozwiązań.

Z powyższych powodów w Izbie przygotowujemy kolejną wersję Poradnika praktycznego - tym razem dotykającego właśnie kwestii RODO. Będziemy starali się na przykładzie Inżyniera prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pokazać jak przygotować się na stosowanie nowych przepisów, w tym załączymy przykładową treść dokumentów i oświadczeń jakie powinny przydać się w pracy. Postaramy się przygotować i udostępnić ten poradnik przed 25 maja 2018, kiedy to RODO wchodzi w życie.
Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące zawartości poradnika, proszę o sygnał w niniejszym wątku lub do biura Izby.

Natomiast w załączeniu do niniejszego wątku umieszczam tabelę z cytatami z RODO, które wg mnie są jednymi z najbardziej istotnych dla Inżynierów. Należy zdać sobie sprawę, że Inżynier, który w trakcie wykonywania swojego zawodu pozyska dane osób fizycznych (co w zasadzie jest nieuniknione), staje się administratorem w świetle przepisów RODO.
Na czerwono dołączyłem komentarze własne lub z Wytycznych Grupy Roboczej art. 29.
Pełny tekst rozporządzenia w języku polskim jest dostępny tutaj.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 26 kwie 2018, 15:55

Informacje • RODO - jak sobie z tym poradzić?

czw., 26/04/2018 - 15:55
Niezwykle ciężko jest znaleźć osobę, która potrafiłaby przeprowadzić szkolenie, na którym jego uczestnicy zrozumieliby co dla nich oznacza wejście RODO w życie. Można odnieść wrażenie, że wszelkie szkolenia w tej materii są bardzo chaotyczne, powierzchowne, mocno straszące, a jednocześnie nie wskazują praktycznych rozwiązań.

Z powyższych powodów w Izbie przygotowujemy kolejną wersję Poradnika praktycznego - tym razem dotykającego właśnie kwestii RODO. Będziemy starali się na przykładzie Inżyniera prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pokazać jak przygotować się na stosowanie nowych przepisów, w tym załączymy przykładową treść dokumentów i oświadczeń jakie powinny przydać się w pracy. Postaramy się przygotować i udostępnić ten poradnik przed 25 maja 2018, kiedy to RODO wchodzi w życie.
Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące zawartości poradnika, proszę o sygnał w niniejszym wątku lub do biura Izby.

Natomiast w załączeniu do niniejszego wątku umieszczam tabelę z cytatami z RODO, które wg mnie są jednymi z najbardziej istotnych dla Inżynierów. Należy zdać sobie sprawę, że Inżynier, który w trakcie wykonywania swojego zawodu pozyska dane osób fizycznych (co w zasadzie jest nieuniknione), staje się administratorem w świetle przepisów RODO.
Na czerwono dołączyłem komentarze własne lub z Wytycznych Grupy Roboczej art. 29.
Pełny tekst rozporządzenia w języku polskim jest dostępny tutaj.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 26 kwie 2018, 15:55

Informacje • RODO - jak sobie z tym poradzić?

czw., 26/04/2018 - 15:55
Niezwykle ciężko jest znaleźć osobę, która potrafiłaby przeprowadzić szkolenie, na którym jego uczestnicy zrozumieliby co dla nich oznacza wejście RODO w życie. Można odnieść wrażenie, że wszelkie szkolenia w tej materii są bardzo chaotyczne, powierzchowne, mocno straszące, a jednocześnie nie wskazują praktycznych rozwiązań.

Z powyższych powodów w Izbie przygotowujemy kolejną wersję Poradnika praktycznego - tym razem dotykającego właśnie kwestii RODO. Będziemy starali się na przykładzie Inżyniera prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pokazać jak przygotować się na stosowanie nowych przepisów, w tym załączymy przykładową treść dokumentów i oświadczeń jakie powinny przydać się w pracy. Postaramy się przygotować i udostępnić ten poradnik przed 25 maja 2018, kiedy to RODO wchodzi w życie.
Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące zawartości poradnika, proszę o sygnał w niniejszym wątku lub do biura Izby.

Natomiast w załączeniu do niniejszego wątku umieszczam tabelę z cytatami z RODO, które wg mnie są jednymi z najbardziej istotnych dla Inżynierów. Należy zdać sobie sprawę, że Inżynier, który w trakcie wykonywania swojego zawodu pozyska dane osób fizycznych (co w zasadzie jest nieuniknione), staje się administratorem w świetle przepisów RODO.
Na czerwono dołączyłem komentarze własne lub z Wytycznych Grupy Roboczej art. 29.
Pełny tekst rozporządzenia w języku polskim jest dostępny tutaj.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 26 kwie 2018, 15:55

Informacje • Kodeks zasad etyki zawodowej

sob., 14/04/2018 - 11:06
W związku z sygnałami od członków Izby, chciałbym poinformować, że na stronie internetowej POIIB jest opublikowany Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Nie jest to obszerny dokument, warto się z nim zapoznać, zwracając uwagę m.in. na wzajemny szacunek i relacje pomiędzy członkami Izby.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 14 kwie 2018, 11:06

Informacje • Kodeks zasad etyki zawodowej

sob., 14/04/2018 - 11:06
W związku z sygnałami od członków Izby, chciałbym poinformować, że na stronie internetowej POIIB jest opublikowany Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Nie jest to obszerny dokument, warto się z nim zapoznać, zwracając uwagę m.in. na wzajemny szacunek i relacje pomiędzy członkami Izby.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 14 kwie 2018, 11:06

Informacje • Kodeks zasad etyki zawodowej

sob., 14/04/2018 - 11:06
W związku z sygnałami od członków Izby, chciałbym poinformować, że na stronie internetowej POIIB jest opublikowany Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Nie jest to obszerny dokument, warto się z nim zapoznać, zwracając uwagę m.in. na wzajemny szacunek i relacje pomiędzy członkami Izby.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 14 kwie 2018, 11:06

Informacje • Re: Uzgodnienia na terenach PKP

ndz., 08/04/2018 - 11:10
Po informacjach od członków Izby o tym, że zapowiedziany przez ministerstwo sposób uzgadniania na terenach PKP nie funkcjonuje, nasza Izba zwróciła się o interwencję w tej sprawie do Prezesa PIIB.
Otrzymaliśmy odpowiedź (w załączeniu), z której wynika, że:
- obecnie trwają końcowe uzgodnienia projektu Regulaminu Organizacji narad koordynacyjnych,
- realizowany jest projekt modernizacji Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który poprzez wdrożenie systemu geoinfomratycznego będzie m.in. służył obsłudze projektantów.

Niestety zgodnie z ww. pismem ministerstwa: "dokładna data wprowadzenia narad koordynacyjnych jako formy uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz informacji o lokalizacji obiektów budowlanych nie jest możliwa do określenia".
Ponadto zdaniem ministerstwa działania w tym celu są "intensywnie realizowane". Co do tej intensywności można mieć wątpliwości, bowiem minął już ponad rok od deklaracji ministerstwa o rozwiązaniu tego problemu.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 08 kwie 2018, 11:10

Informacje • Re: Uzgodnienia na terenach PKP

ndz., 08/04/2018 - 11:10
Po informacjach od członków Izby o tym, że zapowiedziany przez ministerstwo sposób uzgadniania na terenach PKP nie funkcjonuje, nasza Izba zwróciła się o interwencję w tej sprawie do Prezesa PIIB.
Otrzymaliśmy odpowiedź (w załączeniu), z której wynika, że:
- obecnie trwają końcowe uzgodnienia projektu Regulaminu Organizacji narad koordynacyjnych,
- realizowany jest projekt modernizacji Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który poprzez wdrożenie systemu geoinfomratycznego będzie m.in. służył obsłudze projektantów.

Niestety zgodnie z ww. pismem ministerstwa: "dokładna data wprowadzenia narad koordynacyjnych jako formy uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz informacji o lokalizacji obiektów budowlanych nie jest możliwa do określenia".
Ponadto zdaniem ministerstwa działania w tym celu są "intensywnie realizowane". Co do tej intensywności można mieć wątpliwości, bowiem minął już ponad rok od deklaracji ministerstwa o rozwiązaniu tego problemu.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 08 kwie 2018, 11:10

Informacje • Re: Uzgodnienia na terenach PKP

ndz., 08/04/2018 - 11:10
Po informacjach od członków Izby o tym, że zapowiedziany przez ministerstwo sposób uzgadniania na terenach PKP nie funkcjonuje, nasza Izba zwróciła się o interwencję w tej sprawie do Prezesa PIIB.
Otrzymaliśmy odpowiedź (w załączeniu), z której wynika, że:
- obecnie trwają końcowe uzgodnienia projektu Regulaminu Organizacji narad koordynacyjnych,
- realizowany jest projekt modernizacji Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który poprzez wdrożenie systemu geoinfomratycznego będzie m.in. służył obsłudze projektantów.

Niestety zgodnie z ww. pismem ministerstwa: "dokładna data wprowadzenia narad koordynacyjnych jako formy uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz informacji o lokalizacji obiektów budowlanych nie jest możliwa do określenia".
Ponadto zdaniem ministerstwa działania w tym celu są "intensywnie realizowane". Co do tej intensywności można mieć wątpliwości, bowiem minął już ponad rok od deklaracji ministerstwa o rozwiązaniu tego problemu.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 08 kwie 2018, 11:10