Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2019-09-02T08:34:49+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 55 minut 59 sekund temu

Orzeczenia sądowe • Re: NSA ws. odmowy GDDKiA na umieszczenie infrastruktury

pon., 02/09/2019 - 08:34
Pojawił się kolejny wyrok w tego sprawie II GSK 1906/17 klik.
Tu również sąd potwierdził, iż:

Wychodząc z tego założenia NSA stwierdza, że trafny jest zarzut wadliwego oddalenia skargi w sytuacji, gdy decyzja GDDKiA narusza art. 107 § 3 k.p.a. Mimo obszerności uzasadnienie decyzji nie wykazuje wprost przesłanek odmowy, co przy decyzji uznaniowej, a z taką mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie jest istotną wadą uzasadnienia decyzji. Stan prawny sprawy jest niewątpliwy. Z treści art. 39 ust. 1 u.d.p. wynika, że w pasie drogowym nie można dokonywać czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszających jej trwałość oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jednocześnie z art. 39 ust. 1a tej ustawy wynika, że to ograniczenie nie ma zastosowania do infrastruktury jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, przy czym warto podkreślić, przepis ten nie wskazuje na warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Te ostatnie warunki wprost odnoszą się do dróg i ich usytuowania, zatem odwołanie się w decyzji tylko do takich warunków należy uznać za niewystarczające, o ile nie zostanie wykazane, że są to również warunki, o jakich stanowi art. 39 ust. 1a u.d.p. Tego skarżona decyzja nie precyzuje.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 wrz 2019, 08:34

Informacje • LEX w portalu PIIB

czw., 29/08/2019 - 17:12
Każdy członek Izby posiada dostęp do portalu PIIB, w którym dostępne są różnego rodzaju narzędzia pomocne w pracy. Do grupy dotychczasowych systemów (np. Biblioteka norm PKN, E-Bistyp, czy E-learning) dołączył niedawno system informacji prawnej, nazywany powszechnie LEX.
Po zalogowaniu się w portalu PIIB Dostęp do niego znajduje się po ikoną: "Serwisy Wolters".

Statystyki: autor: A.Falkowski — 29 sie 2019, 17:12