Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2021-07-27T09:02:39+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 50 minut 20 sekund temu

Opinie organów państwa • Pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni

śr., 08/07/2020 - 07:54
Bardzo wiele kontrowersji pojawiło się w związku z nakładaniem przez Wody Polskie obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o sporządzony wcześniej operat wodnoprawny, przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszty sporządzenia operatu są na tyle wysokie, że istnieje obawa iż ludzie przestaną montować oczyszczalnie, a ścieki będą odprowadzane w sposób niekontrolowany bezpośrednio do środowiska naturalnego - na co zwrócono uwagę w interpelacji poselskiej klik.

Zarówno w odpowiedzi na tę interpelację, jak i na stronie internetowej Wody Polskie klik (pkt 15), pojawiło się wyjaśnienie, w którym czytamy m.in.:W przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający), zaś sama instalacja posiada deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 08 lip 2020, 07:54

Opinie organów państwa • Pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni

śr., 08/07/2020 - 07:54
Bardzo wiele kontrowersji pojawiło się w związku z nakładaniem przez Wody Polskie obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o sporządzony wcześniej operat wodnoprawny, przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszty sporządzenia operatu są na tyle wysokie, że istnieje obawa iż ludzie przestaną montować oczyszczalnie, a ścieki będą odprowadzane w sposób niekontrolowany bezpośrednio do środowiska naturalnego - na co zwrócono uwagę w interpelacji poselskiej klik.

Zarówno w odpowiedzi na tę interpelację, jak i na stronie internetowej Wody Polskie klik (pkt 15), pojawiło się wyjaśnienie, w którym czytamy m.in.:W przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający), zaś sama instalacja posiada deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 08 lip 2020, 07:54

Informacje • Nowy temat

wt., 30/06/2020 - 14:53
Nowy temat

Statystyki: autor: P.Dabrowski — 30 cze 2020, 14:53

Informacje • Tarcza antykryzysowa dla inżyniera

wt., 28/04/2020 - 19:54
W ostatnich dniach PIIB przygotowała wspólnie z Kancelarią mec. K. Zająca poradniki dla inżynierów budownictwa jak skorzystać z dofinansowań w ramach pomocy dla osób, które odczuły negatywne skutki COVID-19. Poradniki te dostępne są tutaj:
1. Informator. COVID-19 w Polsce informacje dla przedsiębiorców wynikające z obowiązujących aktów prawnych.
2. Informator. Tarcza Antykryzysowa 2.0. Najważniejsze zmiany.
Edit:
3. INFORMATOR.Tarcza 3.0

Ponadto zachęcam do zapoznania się z innymi opracowaniami, które mogą być pomocne w tych trudnych czasach:
- Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców,
- Tarcza antykryzysowa – poradnik przygotowany przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 28 kwie 2020, 19:54

Informacje • Tarcza antykryzysowa dla inżyniera

wt., 28/04/2020 - 19:54
W ostatnich dniach PIIB przygotowała wspólnie z Kancelarią mec. K. Zająca poradniki dla inżynierów budownictwa jak skorzystać z dofinansowań w ramach pomocy dla osób, które odczuły negatywne skutki COVID-19. Poradniki te dostępne są tutaj:
1. Informator. COVID-19 w Polsce informacje dla przedsiębiorców wynikające z obowiązujących aktów prawnych.
2. Informator. Tarcza Antykryzysowa 2.0. Najważniejsze zmiany.
Edit:
3. INFORMATOR.Tarcza 3.0

Ponadto zachęcam do zapoznania się z innymi opracowaniami, które mogą być pomocne w tych trudnych czasach:
- Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców,
- Tarcza antykryzysowa – poradnik przygotowany przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 28 kwie 2020, 19:54

Informacje • Tarcza antykryzysowa dla inżyniera

wt., 28/04/2020 - 19:54
W ostatnich dniach PIIB przygotowała wspólnie z Kancelarią mec. K. Zająca poradniki dla inżynierów budownictwa jak skorzystać z dofinansowań w ramach pomocy dla osób, które odczuły negatywne skutki COVID-19. Poradniki te dostępne są tutaj:
1. Informator. COVID-19 w Polsce informacje dla przedsiębiorców wynikające z obowiązujących aktów prawnych.
2. Informator. Tarcza Antykryzysowa 2.0. Najważniejsze zmiany.
Edit:
3. INFORMATOR.Tarcza 3.0

Ponadto zachęcam do zapoznania się z innymi opracowaniami, które mogą być pomocne w tych trudnych czasach:
- Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców,
- Tarcza antykryzysowa – poradnik przygotowany przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 28 kwie 2020, 19:54

Techniczne sprawy zawodowe • Warsztaty BIM

śr., 22/04/2020 - 10:14
Obszerny i dość ciekawy materiał na temat warsztatów z udziałem ekspertów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Czech udostępniony został na stronie Ministerstwa Rozwoju klik.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 22 kwie 2020, 10:14

Techniczne sprawy zawodowe • Warsztaty BIM

śr., 22/04/2020 - 10:14
Obszerny i dość ciekawy materiał na temat warsztatów z udziałem ekspertów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Czech udostępniony został na stronie Ministerstwa Rozwoju klik.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 22 kwie 2020, 10:14

Techniczne sprawy zawodowe • Warsztaty BIM

śr., 22/04/2020 - 10:14
Obszerny i dość ciekawy materiał na temat warsztatów z udziałem ekspertów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Czech udostępniony został na stronie Ministerstwa Rozwoju klik.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 22 kwie 2020, 10:14

Informacje • Poradnik - Prawo budowlane

pt., 20/03/2020 - 13:54
Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB informującym o tym, jak poruszać się w zapisach nowej ustawy, w tym m.in.:

- jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
- kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
- jak zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
- kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego.

Poruszana jest w nim również kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także umieszczony jest link do ujednoliconej wersji Prawa budowlanego po uchwalonych zmianach.
Poradnik_Prawo_budowlane_2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 20 mar 2020, 14:54

Informacje • Poradnik - Prawo budowlane

pt., 20/03/2020 - 13:54
Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB informującym o tym, jak poruszać się w zapisach nowej ustawy, w tym m.in.:

- jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
- kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
- jak zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
- kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego.

Poruszana jest w nim również kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także umieszczony jest link do ujednoliconej wersji Prawa budowlanego po uchwalonych zmianach.
Poradnik_Prawo_budowlane_2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 20 mar 2020, 14:54

Informacje • Poradnik - Prawo budowlane

pt., 20/03/2020 - 13:54
Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB informującym o tym, jak poruszać się w zapisach nowej ustawy, w tym m.in.:

- jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
- kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
- jak zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
- kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego.

Poruszana jest w nim również kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także umieszczony jest link do ujednoliconej wersji Prawa budowlanego po uchwalonych zmianach.
Poradnik_Prawo_budowlane_2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 20 mar 2020, 14:54

Prawo • Re: Zmiana Prawa budowlanego

wt., 18/02/2020 - 10:23
Senat zaproponował 11 poprawek do ustawy, ale tylko kilka z nich zostało przyjętych przez Sejm.
Ostateczna wersja ustawy uchwalona w dniu 13 lutego br. znajduje się tutaj. Wejdzie w życie po 6 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli można spodziewać się, że nastąpi to w okolicach września 2020 r.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 18 lut 2020, 11:23

Prawo • Re: Zmiana Prawa budowlanego

wt., 18/02/2020 - 10:23
Senat zaproponował 11 poprawek do ustawy, ale tylko kilka z nich zostało przyjętych przez Sejm.
Ostateczna wersja ustawy uchwalona w dniu 13 lutego br. znajduje się tutaj. Wejdzie w życie po 6 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli można spodziewać się, że nastąpi to w okolicach września 2020 r.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 18 lut 2020, 11:23

Prawo • Re: Zmiana Prawa budowlanego

wt., 18/02/2020 - 10:23
Senat zaproponował 11 poprawek do ustawy, ale tylko kilka z nich zostało przyjętych przez Sejm.
Ostateczna wersja ustawy uchwalona w dniu 13 lutego br. znajduje się tutaj. Wejdzie w życie po 6 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli można spodziewać się, że nastąpi to w okolicach września 2020 r.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 18 lut 2020, 11:23

Prawo • Re: Zmiana Prawa budowlanego

ndz., 02/02/2020 - 20:04
Mamy kontynuację zmian Prawa budowlanego - 23 stycznia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jednym z ważniejszych postanowień jest podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. W trakcie posiedzeń sejmowej Komisji Infrastruktury i powołanej przez nią Podkomisji reprezentujący Polska Izba Inżynierów Budownictwa zgłosila szereg poprawek, z których większość posłowie przyjęli.

Wśród najważniejszych należy przede wszystkim wymienić przywrócenie obowiązku zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przez inwestorów jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Oznacza to, że wraz z tym zgłoszeniem musi zostać złożona także informacja o osobie pełniącej funkcję kierownika budowy oraz oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, który jest istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo projektowanego obiektu budowlanego. Projekt ten inwestor ma przekazać kierownikowi budowy, gdyż bez tego nie wolno rozpocząć robót budowlanych.
Posłowie, także na wniosek Izby, wprowadzili przepisy wskazujące jednoznacznie w jakich sytuacjach projekt techniczny powinien zostać sporządzony, jak również wprowadzające obowiązek sporządzenia w ramach części projektu technicznego pełnego projektu konstrukcji. Pierwotny projekt ustawy przewidywał wykonanie wyłącznie opisu konstrukcji.

W przekonaniu PIIB oczekiwane korzyści z wprowadzenia zaproponowanego trójpodziału projektu (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny) nie zrównoważą trudności i komplikacji związanych z wdrożeniem uchwalonych przepisów.
Ustawą zajmie się teraz Senat RP.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 lut 2020, 21:04

Prawo • Re: Zmiana Prawa budowlanego

ndz., 02/02/2020 - 20:04
Mamy kontynuację zmian Prawa budowlanego - 23 stycznia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jednym z ważniejszych postanowień jest podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. W trakcie posiedzeń sejmowej Komisji Infrastruktury i powołanej przez nią Podkomisji reprezentujący Polska Izba Inżynierów Budownictwa zgłosila szereg poprawek, z których większość posłowie przyjęli.

Wśród najważniejszych należy przede wszystkim wymienić przywrócenie obowiązku zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przez inwestorów jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Oznacza to, że wraz z tym zgłoszeniem musi zostać złożona także informacja o osobie pełniącej funkcję kierownika budowy oraz oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, który jest istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo projektowanego obiektu budowlanego. Projekt ten inwestor ma przekazać kierownikowi budowy, gdyż bez tego nie wolno rozpocząć robót budowlanych.
Posłowie, także na wniosek Izby, wprowadzili przepisy wskazujące jednoznacznie w jakich sytuacjach projekt techniczny powinien zostać sporządzony, jak również wprowadzające obowiązek sporządzenia w ramach części projektu technicznego pełnego projektu konstrukcji. Pierwotny projekt ustawy przewidywał wykonanie wyłącznie opisu konstrukcji.

W przekonaniu PIIB oczekiwane korzyści z wprowadzenia zaproponowanego trójpodziału projektu (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny) nie zrównoważą trudności i komplikacji związanych z wdrożeniem uchwalonych przepisów.
Ustawą zajmie się teraz Senat RP.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 lut 2020, 21:04

Prawo • Re: Zmiana Prawa budowlanego

ndz., 02/02/2020 - 20:04
Mamy kontynuację zmian Prawa budowlanego - 23 stycznia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jednym z ważniejszych postanowień jest podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. W trakcie posiedzeń sejmowej Komisji Infrastruktury i powołanej przez nią Podkomisji reprezentujący Polska Izba Inżynierów Budownictwa zgłosila szereg poprawek, z których większość posłowie przyjęli.

Wśród najważniejszych należy przede wszystkim wymienić przywrócenie obowiązku zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przez inwestorów jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Oznacza to, że wraz z tym zgłoszeniem musi zostać złożona także informacja o osobie pełniącej funkcję kierownika budowy oraz oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, który jest istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo projektowanego obiektu budowlanego. Projekt ten inwestor ma przekazać kierownikowi budowy, gdyż bez tego nie wolno rozpocząć robót budowlanych.
Posłowie, także na wniosek Izby, wprowadzili przepisy wskazujące jednoznacznie w jakich sytuacjach projekt techniczny powinien zostać sporządzony, jak również wprowadzające obowiązek sporządzenia w ramach części projektu technicznego pełnego projektu konstrukcji. Pierwotny projekt ustawy przewidywał wykonanie wyłącznie opisu konstrukcji.

W przekonaniu PIIB oczekiwane korzyści z wprowadzenia zaproponowanego trójpodziału projektu (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny) nie zrównoważą trudności i komplikacji związanych z wdrożeniem uchwalonych przepisów.
Ustawą zajmie się teraz Senat RP.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 lut 2020, 21:04

Administracyjne sprawy zawodowe • Elektroniczny ZUD w Starostwie

czw., 12/12/2019 - 11:37
Otrzymałem dzisiaj e-mail od Przewodniczącego narad koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, informujący o wdrożeniu od 01.01.2020 r. systemu informatycznego umożliwiającego przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy. System ten umożliwia korzystanie też z innych usług, o których poniżej.
Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy – link do serwisu to https://bialystok.geoportal2.pl/map/zud. Dostęp do serwisu możliwy jest także ze stron: http://www.podgik.bialystok.pl oraz http://www.powiatbialostocki.pl/pl/rpodgik. Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności koniecznym będzie podpisanie ze Starostą Powiatu Białostockiego umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego. Po podpisaniu umowy, Władający sieciami oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej, otrzymają login oraz hasło dostępu, uprawniające do uczestnictwa w naradach.

Dodatkowo proszę, aby władający sieciami do upoważnień jakie udzielają projektantom dołączali wykaz projektów, do których udzielono upoważnienia. Jest to warunkiem umożliwienia projektantowi dostępu do danych z operatu ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje również system informatyczny umożliwiający składanie przez projektantów wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy.

Ponadto informuje się, iż serwis https://bialystok.geoportal2.pl/map/mat/mat/.php umożliwia projektantom oprócz składania wniosków na narady koordynacyjne również n/w funkcjonalności:
1.Zamawianie map ewidencyjnych w postaci drukowanej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę i czeka na dostarczenie mapy pocztą (mapa posiadać będzie wszystkie pieczęcie);
2.Zamawianie mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę otrzymuje licencję i może bezpośrednio po uregulowaniu opłaty otrzymać mapę w formacie dxf, geotiff, pdf (mapa nie posiada pieczęci);
3.Zamawianie mapy zasadniczej w postaci drukowanej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
4.Zamawianie mapy zasadniczej w postaci elektronicznej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
5.Zamawianie zbioru danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT – tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę GESUT;
6.Zamawianie zbioru danych BDOT500 - tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę BDOT;
7.Zamawianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
8.Zamawianie osnowy geodezyjnej – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
9.Wyrys i wypis – możliwy tylko właścicielom nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
10.Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków- zbiór pełny, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
11.Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
12.Przeglądanie listy wniosków złożonych poprzez serwis
13.Przeglądanie pełnej treści mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej z bardzo prostą funkcją wyszukiwania działek.

Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości zamawiania jakichkolwiek dokumentów drogą elektroniczną z terenu gmin Łapy, Suraż i Poświętne, przewiduje się że opisana powyżej funkcjonalność będzie dostępna około 07.2020 roku. Zamawiając dokumenty na cele edukacyjne, w celu przeprowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, w celu prowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) do wniosku należy załączyć odpowiednie umowy np. ze szkołą, uczelnią itp.

Informuje się, iż do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć:
1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki) w formacie PDF,
2.Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci w formacie dxf. umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych prze Starostę Powiatu Białostockiego,
3.Ewentualnie warunki i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Załączniki:
1.Wzór umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego – nie dotyczy projektantów.
2.Instrukcja korzystania z usługi przeprowadzania narad koordynacyjnych.
3.Instrukcja korzystania z usługi zakupu materiałów zasobu oraz składania wniosków na naradę koordynacyjną.
umowa-dostepu-do-geoportalu uczestnikom ZUD- NARADY.pdf

Instrukcja nardy koordynacyjne.pdf

instrukcja - wnioski zud -obsługa projektantów.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 12 gru 2019, 12:37

Administracyjne sprawy zawodowe • Elektroniczny ZUD w Starostwie

czw., 12/12/2019 - 11:37
Otrzymałem dzisiaj e-mail od Przewodniczącego narad koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, informujący o wdrożeniu od 01.01.2020 r. systemu informatycznego umożliwiającego przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy. System ten umożliwia korzystanie też z innych usług, o których poniżej.
Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy – link do serwisu to https://bialystok.geoportal2.pl/map/zud. Dostęp do serwisu możliwy jest także ze stron: http://www.podgik.bialystok.pl oraz http://www.powiatbialostocki.pl/pl/rpodgik. Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności koniecznym będzie podpisanie ze Starostą Powiatu Białostockiego umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego. Po podpisaniu umowy, Władający sieciami oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej, otrzymają login oraz hasło dostępu, uprawniające do uczestnictwa w naradach.

Dodatkowo proszę, aby władający sieciami do upoważnień jakie udzielają projektantom dołączali wykaz projektów, do których udzielono upoważnienia. Jest to warunkiem umożliwienia projektantowi dostępu do danych z operatu ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje również system informatyczny umożliwiający składanie przez projektantów wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy.

Ponadto informuje się, iż serwis https://bialystok.geoportal2.pl/map/mat/mat/.php umożliwia projektantom oprócz składania wniosków na narady koordynacyjne również n/w funkcjonalności:
1.Zamawianie map ewidencyjnych w postaci drukowanej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę i czeka na dostarczenie mapy pocztą (mapa posiadać będzie wszystkie pieczęcie);
2.Zamawianie mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę otrzymuje licencję i może bezpośrednio po uregulowaniu opłaty otrzymać mapę w formacie dxf, geotiff, pdf (mapa nie posiada pieczęci);
3.Zamawianie mapy zasadniczej w postaci drukowanej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
4.Zamawianie mapy zasadniczej w postaci elektronicznej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
5.Zamawianie zbioru danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT – tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę GESUT;
6.Zamawianie zbioru danych BDOT500 - tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę BDOT;
7.Zamawianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
8.Zamawianie osnowy geodezyjnej – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
9.Wyrys i wypis – możliwy tylko właścicielom nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
10.Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków- zbiór pełny, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
11.Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
12.Przeglądanie listy wniosków złożonych poprzez serwis
13.Przeglądanie pełnej treści mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej z bardzo prostą funkcją wyszukiwania działek.

Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości zamawiania jakichkolwiek dokumentów drogą elektroniczną z terenu gmin Łapy, Suraż i Poświętne, przewiduje się że opisana powyżej funkcjonalność będzie dostępna około 07.2020 roku. Zamawiając dokumenty na cele edukacyjne, w celu przeprowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, w celu prowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) do wniosku należy załączyć odpowiednie umowy np. ze szkołą, uczelnią itp.

Informuje się, iż do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć:
1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki) w formacie PDF,
2.Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci w formacie dxf. umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych prze Starostę Powiatu Białostockiego,
3.Ewentualnie warunki i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Załączniki:
1.Wzór umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego – nie dotyczy projektantów.
2.Instrukcja korzystania z usługi przeprowadzania narad koordynacyjnych.
3.Instrukcja korzystania z usługi zakupu materiałów zasobu oraz składania wniosków na naradę koordynacyjną.
umowa-dostepu-do-geoportalu uczestnikom ZUD- NARADY.pdf

Instrukcja nardy koordynacyjne.pdf

instrukcja - wnioski zud -obsługa projektantów.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 12 gru 2019, 12:37

Strony