Aktualne zmiany w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz badań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia


Zmiana miejsca szkolenia! Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3 (wejście przy restauracji)

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Aktualne zmiany w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz badań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia"

Zakres szkolenia:

W szkoleniu przybliżone zostaną zasady ochrony przeciwporażeniowej oraz wymagania w zakresie badań odbiorczych oraz okresowych w obiektach budowlanych. Szczególny nacisk zostanie postawiony na przedstawienie zmian  jakie wynikają z wprowadzenia  przez Polski Komitet Normalizacyjny polskich wersji norm  PN-HD 60364-4-41:2017-09: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed porażeniem elektrycznym  oraz normy PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie.

Normy te znajdują się obecnie na ostatnich etapach prac normalizacyjnych i wkrótce zostaną opublikowane polskie wersje przedmiotowych norm. Ze względu na znaczenie przedmiotowego zakresu tematycznego w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń
i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych istotne jest przygotowanie się do zmian jakie wynikają z procesu normalizacyjnego, zwłaszcza że wymagania nowych wersji norm zaostrzają w pewnych obszarach obecne wymagania.

Prelegent: dr inż. Marcin A. Sulkowski

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3 (wejście przy restauracji), 23 lutego 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 13:00.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB