X Mistrzostwa Polski PIIB w Brydżu Sportowym


Śląska Okręgowa Izba Inżnierów Budownictwa zaprasza do udziału w  X Jubileuszowych Mistrzostwach Polski PIIB w brydźu sportowym.

Miejsce: Hotel Szyndzielnia (dawiej Dębowiec), Bielsko Biała

Termin: 1-3.12.2023 r. (piątek-niedziela)

XVII Ogólnopolska KonferencjaTechniczna


Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza Członków PIIB do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Buduj z Głową


Athenasoft sp. z o.o. przygotował specjalną ofertę rocznej subskrypcji magazynu branżowego – Buduj z Głową dla członków Izb OIIB w promocyjnej cenie 12 zł, zamiast 119.90 zł. T

Strony