Spotkanie opłatkowe - Łomża 2019


Koleżanki i Koledzy!

W dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbędzie się spotkanie opłatkowe członków POIIB.

Zapraszamy do udziału. Udział w spotkaniu płatny w wysokości 30 zł od osoby. Wpłaty należy uiszczać do 11 grudnia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 85/742-49-30

Co dalej ze zmianami w ustawie – Prawo budowlane?


Od kwietnia 2019 r. trwają prace nad zmianami w ustawie – Prawo budowlane. Pierwszy projekt datowany był na dzień 8 kwietnia. Następnie pojawiły się kolejne projekty z dnia: 6 czerwca, 31 lipca, 3 września oraz 25 października. Wszystkie wskazane projekty były konsultowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, która każdorazowo zgłaszała uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań prawnych.

Warsztaty Inżynierskie PZITB


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku zaprasza do udziału w  IV spotkaniu z cyklu „WARSZTATY INŻYNIERSKIE PZITB" na temat: 

Wypadki na budowie – pierwsza pomoc przedmedyczna".

Strony