Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – ogólnopolska akcja PIIB


„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu.” Pod takim hasłem 25 września br w całym kraju odbędą się spotkania, zorganizowane z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a kierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem praktycznych informacji o przebiegu procesu budowlanego oraz o jego stronie proceduralnej.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami firm świadczących nadzór inwestorski na rzecz GDDKiA


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na spotkanie informacyjne z firmami świadczącymi usługi nadzoru inwestorskiego na rzecz GDDKiA, w którym wezmą udział również przedstawiciele organów nadzoru budowlanego, organizacji branżowych oraz środowiska naukowego.

Spotkanie odbędzie się online 15 września 2021 r. i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Kondolencje


Panu
Wojciechowi Kamińskiemu
Przewodniczącemu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz Jego Rodzinie i Bliskim
Najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach
z powodu śmierci TATY

Składają Koleżanki i Koledzy
z Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Strony