Warsztaty inżynierskie PZITB


Szanowni Państwo!

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zaprasza do udziału w III spotkaniu z cyklu „WARSZTATY INŻYNIERSKIE PZITB”, które odbędzie się w dniu 5 czerwca (środa) 2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00 w sali 203 (II piętro) w budynku NOT przy ul. Skłodowskiej 2 w Białymstoku.

Dofinansowane szkolenia dla MŚP branży budowlanej


Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie informuje, że rozpoczął sie nabór na dofinansowane szkolenia dla MŚP branży budowlanej.

Projekt realizowany jest w ramach działania Kompetencje dla sektorów, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE NA POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku - Partner Projektu Erasmus+ VIPSKILLS, Koordynator Projektu Erasmus+ VIPSKILLS, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Urząd Dozoru Technicznego zapraszają na V Jubileuszową edycję:

Strony