XVIII Bieg Niepodległości


Koleżanki i Koledzy!
Z okazji XVIII Biegu Niepodległości w dniu 10 listopada 2018 r. chcielibyśmy wystawić drużynę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Inicjatorem udziału w biegu jest członek POIIB pan Wojciech Sadowski.

Strony