Wątpliwości związane z zakresem i formami ochrony i pomocy prawnej udzielanej przez Izbę swoim członkom.


[22-11-2012]

Członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Szanowni Państwo

Informujemy, że Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pismem znak P-0771-0022(1)/12, z dnia 6 września 2012 r., wyjaśniła wątpliwości związane z zakresem i formami ochrony i pomocy prawnej udzielanej przez Izbę swoim członkom.

Fałszywe świadectwa odbioru dla stali zbrojeniowej


[29-02-2012]

Fałszywe świadectwa odbioru dla stali zbrojeniowej

Szanowni Państwo

Otrzymaliśmy informację o przypadkach podrabiania dokumentów odbioru dla stali zbrojeniowej na budowach.

Zamieszczamy ostrzeżenie, w szczególności dla pracowników firm wykonawczych:

Strony