Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych"


Uwaga! Brak wolnych miejsc!

Plan szkolenia:

 1. Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

 2. Odporność pożarowa budynków i odporność ogniowa elementów budynku:

  • ściany,

  • dachy,

  • stropy,

  • poddasza,

  • strefy pożarowe,

  • oddzielenia przeciwpożarowe.

 3. Kryteria oceny odporności ogniowej i zakres zastosowania klasyfikacji w odniesieniu do wymagań przepisów:

  • ściany,

  • stropy,

  • dachy i zabudowa poddasza,

  • przykład badania ścian wysokich z 2016 r.,

  • błędy w projektowaniu i wykonawstwie mogące prowadzić do unieważnienia klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej.

Prelegenci:

dr Andrzej Borowy – ITB Zakład Badań Ogniowych

bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 8 grudnia 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub poprzez formularz zgłoszenia.

Uwaga! Z uwagi na duże zainteresowanie miejsce szkolenia może ulec zmianie. Prosimy o śledzie strony internetowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała