Drzewa-wartość i zarządzanie


Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół ŁPKDN zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu pn.: "Drzewa - wartość i zarządzanie"

Szkolenie będzie prowadzone przez panią dr Marzenę Suchocką w terminie 28 października 2020 r. w godzinach 9:00-17:00 w sali nr 115 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Potwierdzenie udziału w szkoleniu należy złożyć do 21 października 2020 r. poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: sekretariat@pkpk.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki: