Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – ogólnopolska akcja PIIB


„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu.” Pod takim hasłem 25 września br w całym kraju odbędą się spotkania, zorganizowane z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a kierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem praktycznych informacji o przebiegu procesu budowlanego oraz o jego stronie proceduralnej.

W ramach akcji eksperci z Izby udzielą informacji na temat m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów budowlanych oraz technologii budowy. Informacji udzielą eksperci z różnych branż budownictwa w punktach konsultacyjnych wyznaczonych w poszczególnych okręgach.

Więcej informacji o akcji www.dzieninzyniera.pl

Adresy punktów konsultacyjnych i składy dyżurujących ekspertów w województwie podlaskim:

  • Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28 lok 103, 25.09.2021 r., godz. 9:00-16:00:
    Andrzej Falkowski, Krzysztof Falkowski, Waldemar Jasielczuk, Mariusz Kłokowski

  • Punkt konsultacyjny w Łomży, ul. Studencka 19 lok 402, 25.09.2021 r., godz. 9:00-16:00:
    Jakub Bukowski, Jerzy Bukowski, Waldemar Paprocki, Wacław Sójko, Janusz Zarański

  • Punkt konsultacyjny w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 79 lok 4, 25.09.2021 r., godz. 9:00-16:00:
    Sławomir Klimko, Małgorzata Micał Danuta Piszczatowska, Jacek Sidłowski

Podczas akcji “Dnia otwartego” za pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Wizerunek będzie rozpowszechniany przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i podmioty współpracujące w zakresie medialnym w celu dokumentowania akcji i budowania dobrego wizerunku POIIB.