Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa - Polskie Radio Białystok


Zapraszamy do słuchania w dniu dzisiejszym rozpoczynającej się o godzinie 13:10 audycji “Masz prawo” w Polskim Radiu Białystok https://www.radio.bialystok.pl/

Audycja dotyczyć będzie ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa “Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”. Wezmą w niej udział przedstawiciele Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Przewodniczący Rady POIIB Pan Wojciech Kamiński oraz dwaj jego zastępcy Pan Andrzej Falkowski i Pan Waldemar Jasielczuk.