Egzamin na uprawnienia budowlane w XXXVI sesji - jesiennej odwołany!


W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 29 października 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa