FIRE SECURITY EXPO 2022 – 28 lipca 2022r.


DNDProject zaprasza członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do bezpłatnego udziału w 17 Edycji Kongresu Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2022 na PGE Narodowy.

Zaproszenie upoważnia do udziału w całym wydarzeniu i wydarzeniach towarzyszących, wraz z całodziennym wyżywieniem, bezpłatnym parkingiem na błoniach PGE Narodowego, dostępem do prezentacji ekspertów i materiałów konferencyjnych, możliwości przeglądu nowych systemów i technologii oraz udział w pokazach.

Patronem Honorowym wydarzenia została Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Na Kongresie będą przeprowadzone 4 wiodące panele tematyczne a w nich ważne dla projektantów, inżynierów budownictwa zagadnienia:

PANEL I
PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ZAPOBIEGAJĄCY POŻAROM (Najnowsze regulacje prawne w praktyce projektowej i wykonawczej)
PANEL II
TRUDNE WYZWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – OBIEKTY O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH BEZPIECZEŃSTWA (Błędy koncepcyjne, projektowe i wykonawcze oraz sposoby ich rozwiązania/ obiekty wysokościowe, garaże z samochodami elektrycznymi, hale przemysłowe i magazyny, tunele)
PANEL III INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE PRAWIDŁOWE ROZMIESZCZENIE, INTEGRACJA W OPARCIU WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
PANEL IV BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W PROCESIE INWESTYCYJNYM W DOBIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW I UWARUNKOWAŃ GOSPODARCZYCH (Czynniki ryzyka wpływające na negatywne stanowiska odbiorowe, koszty i harmonogram realizacji oraz eksploatację inwestycji).

  • ZAREZERWUJ SWÓJ CZAS: REJESTRACJA

  • PROGRAM KONGRESU (godzinowy): LINK

  • STREFA WYSTAW – TO BĘDZIESZ MÓGŁ/-A ZOBACZYĆ: LINK

  • STREFA KONSULTACJI Z EKSPERTAMI – TO BĘDZIESZ MÓGŁ/-A SKONSULTOWAĆ BEZPŁATNIE: LINK

  • STREFA NOWOŚCI KONGRESU: LINK

  • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – STRONA WYDARZENIA: www.firesecurityexpo.pl