Projekt "ustawy inwestycyjnej"

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Projekt "ustawy inwestycyjnej"

Post autor: A.Falkowski »

Po szumnych zapowiedziach obecnego parlamentu o szybkim uchwaleniu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przyszedł czas na rzeczywistość ;). Po raz kolejny KU-B oddala się (i dobrze, bo projekt z września 2016 r. nie był doskonały, delikatnie mówiąc) - tym razem przedłożenie poprawionego projektu KU-B zostało przełożone na 2018 r.
W związku z tym MiB przygotowało projekt tzw. "ustawy inwestycyjnej", która miałaby trafić do sejmu w tym roku. Projekt ustawy dostępny jest tutaj.

Projekt ten zawiera w sobie szereg zmian w Prawie budowlanym, ale też np. w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo energetyczne, ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Proponowane zmiany są w kilku miejscach zbieżne z postulatami jakie nasza Izba miała okazję zgłaszać w toku spotkań w Ministerstwie przy okazji prac nad KU-B lub przepisów dotyczących geodezji. I tak np.:
  • projekt techniczny (obecnie: projekt architektoniczno-budowlany) w ogóle nie będzie załączany do wniosku o pozwolenie na budowę, a tym samym nie będzie podlegał sprawdzeniu przez organ AAB,
  • wprowadzenie uproszczonej aktualizacji map DCP (poprzez likwidację obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych przy aktualizacji mapy do celów projektowych w oparciu o dane pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w przypadku, gdy aktualizacja ta nie wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru terenowego).
Ale są też propozycje niekorzystne, np. w postępowaniu o pozwolenie na budowę nie będzie obowiązywał art. 79a KPA, który niedawno wprowadzony nakazuje organowi uprzedzenie strony o możliwości wydania decyzji negatywnej, czyli wskazanie przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów spełnione, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Jeżeli chcielibyście złożyć uwagi do tego projektu, które skierujemy w imieniu naszej Izby, to proszę o ich zgłaszanie w tym wątku lub na adres POIIB najpóźniej do dnia 2 października 2017 r.