Zmiana Prawa budowlanego

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Zmiana Prawa budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Kilka dni temu został udostępniony na stronie RCL projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj i przewiduje wprowadzenie wielu istotnych zmian w Prawie budowlanym.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem i zgłaszania ewentualnych uwag: bezpośrednio do RCL lub na adres: zpr@podlaska-oiib.pl do dnia 26.04.2019 r.

A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Re: Zmiana Prawa budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Mamy kontynuację zmian Prawa budowlanego - 23 stycznia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jednym z ważniejszych postanowień jest podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. W trakcie posiedzeń sejmowej Komisji Infrastruktury i powołanej przez nią Podkomisji reprezentujący Polska Izba Inżynierów Budownictwa zgłosila szereg poprawek, z których większość posłowie przyjęli.

Wśród najważniejszych należy przede wszystkim wymienić przywrócenie obowiązku zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przez inwestorów jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Oznacza to, że wraz z tym zgłoszeniem musi zostać złożona także informacja o osobie pełniącej funkcję kierownika budowy oraz oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, który jest istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo projektowanego obiektu budowlanego. Projekt ten inwestor ma przekazać kierownikowi budowy, gdyż bez tego nie wolno rozpocząć robót budowlanych.
Posłowie, także na wniosek Izby, wprowadzili przepisy wskazujące jednoznacznie w jakich sytuacjach projekt techniczny powinien zostać sporządzony, jak również wprowadzające obowiązek sporządzenia w ramach części projektu technicznego pełnego projektu konstrukcji. Pierwotny projekt ustawy przewidywał wykonanie wyłącznie opisu konstrukcji.

W przekonaniu PIIB oczekiwane korzyści z wprowadzenia zaproponowanego trójpodziału projektu (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny) nie zrównoważą trudności i komplikacji związanych z wdrożeniem uchwalonych przepisów.
Ustawą zajmie się teraz Senat RP.

A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Re: Zmiana Prawa budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Senat zaproponował 11 poprawek do ustawy, ale tylko kilka z nich zostało przyjętych przez Sejm.
Ostateczna wersja ustawy uchwalona w dniu 13 lutego br. znajduje się tutaj. Wejdzie w życie po 6 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli można spodziewać się, że nastąpi to w okolicach września 2020 r.

ODPOWIEDZ