Informacja o planowanych zmianach Prawa budowlanego i ustaw

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Informacja o planowanych zmianach Prawa budowlanego i ustaw

Post autor: A.Falkowski »

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nadal kontynuuje prace zapoczątkowane w lipcu 2018 r. nad kontrowersyjnymi projektami trzech odrębnych ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające te ustawy, przedstawiając kolejną - piątą już - ich wersję. Treść tych projektów dostępna jest tutaj.

Dodatkowo na początku kwietnia 2019 r. do konsultacji publicznych skierowano także projekt ustawy zmieniającej Prawo budowlane, który również zawiera niebezpieczne w skutkach rozwiązania, zmierzające do dezintegracji utrwalonych zasad współdziałania obu zawodów. Uwagi jakie zgłosilismy do tej nowelizacji znajdują się tutaj.

Przykładowe negatywne konsekwencje planowanych zmian dla inwestorów i inżynierów budownictwa, wynikające z niejednoznacznych lub wyrażonych wprost w tych projektach zapisów, będą następujące:
 1. 1) Dezintegracja projektu budowlanego na trzy odrębne części, sporządzane na różnych etapach procesu budowlanego, która będzie skutkowała:
 1. a) brakiem koordynacji projektu architektury budynku z opracowaniami tzw. branżowymi, mającymi istotny wpływ na spełnienie wymagań podstawowych takich jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, oszczędność energii, ale także na koszty budowy i eksploatacji tych obiektów,
 • b) koniecznością dostosowania się w projekcie technicznym do wcześniej wykonanego projektu architektoniczno-budowlanego, a w efekcie zastosowania rozwiązań mimo, że technicznie poprawnych, to nieoptymalnych z punktu widzenia interesu inwestora,
 1. c) powielaniem dokumentów formalnych, np. uprawnień budowlanych i zaświadczenia potwierdzającego przynależność do izby we wszystkich trzech częściach projektu budowlanego.
 • 2) Obowiązkowy udział architekta w projektowaniu wszystkich obiektów budowlanych, tj. oprócz budynków także sieci infrastrukturalnych, dróg, mostów, linii kolejowych, obiektów hydrotechnicznych, który będzie skutkował:
 1. a) sporami na płaszczyźnie kompetencji architekta i inżyniera budownictwa,
 • b) ograniczeniem dostępu do usług, ze względu na niewielką liczbę architektów,
 1. c) podniesieniem kosztów, z jednoczesnym wydłużeniem procesu inwestycyjnego.
 • 3) Ograniczenie działalności zawodowej inżyniera budownictwa, w tym m.in. pozbawienie prawa do wykonania projektu zagospodarowania terenu.
 • 4) Wyłączne prawo architekta do sporządzania projektów w publicznych postępowaniach konkursowych, które będzie skutkowało:
 1. a) wzrostem kosztów usług w publicznych postępowaniach konkursowych dla obiektów, których projektowaniem obecnie zajmują się wyłącznie lub głównie inżynierowie budownictwa (np. infrastrukturalne),
 • b) nieprawidłowym szacowaniem kosztów realizacji projektu, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwieniem jego budowy z powodów technicznych lub konieczność zrealizowania w zupełnie innej formie niż rozstrzygnięto w konkursie,
 1. c) jako wysoce prawdopodobne należy także uznać pojawienie się sporów kompetencyjnych pomiędzy architektami a inżynierami budownictwa.
Dla wsparcia działań Izby przeciwdziałających ww. zamierzeniom, warto zapoznać się i wesprzeć społeczną inicjatywę:
petycji, która została skierowana do Premiera Mateusza Morawieckiego.