Mała nowelizacja Prawa budowlanego

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Mała nowelizacja Prawa budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

W dniu 16 marca 2015 r. Prezydent RP podpisał tzw. małą nowelizację Prawa budowlanego, czyli ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Wejdzie ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku ustaw (na dzień dzisiejszy publikacja jeszcze nie nastąpiła), a zmiany dotyczące rejestrów budowlanych - 1 stycznia 2016 r.

Najważniejsze zmiany:
  1. zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę typowego domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
  2. zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę niektórych obiektów budowlanych (np. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki, wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2),
  3. wprowadzenie możliwości rozpoczęcia wszystkich robót budowlanych, na podstawie decyzji w miejsce decyzji ostatecznej,
  4. uproszczenie formalności dotyczących projektu budowlanego (ograniczenie obowiązkowych elementów projektu budowlanego przez likwidację obowiązku dołączania do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną,
  5. w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  6. zniesienie terminu na zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, lub zgłoszenie przebudowy, (pozostawiono obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem oraz organu nadzoru budowlanego),
  7. skrócenie czasu oczekiwania na tak zwaną "milczącą zgodę" na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia,
  8. rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie), na przykłąd o myjnie samochodowe, parkingi i stawy rybne,
  9. wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Opublikowano tzw. małą nowelizację Prawa budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Przed chwilą została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Czyli za 3 miesiące czekają nas zmiany, o których wyżej pisałem.
W załączeniu plik z tekstem ustawy Prawo budowlane z zaznaczonymi zmianami wynikającymi z ww. ustawy.
Załączniki
PB po małej nowelizacji.pdf
(593.57 KiB) Pobrany 1616 razy

K.Stasiuk
Posty: 5
Rejestracja: 23 kwie 2015, 11:35
PDL: PDL/IS/1427/01

Re: Mała nowelizacja Prawa budowlanego

Post autor: K.Stasiuk »

Zgodnie z nowym PB zewnętrzne instalacje dalej będą wymagały pozwolenia na budowę?

A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Re: Mała nowelizacja Prawa budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Niestety, ale w zasadzie tak.
Próbowaliśmy to zmienić na etapie prac w komisji senackiej, ale niestety nie została ta uwaga uwzględniona.

Co prawda można próbować (aczkolwiek z pewnie marnym efektem) korzystać z innego sposobu w takich sytuacjach: otóż są orzeczenia sądowe (np. wyrok WSA z dnia 31 października 2008 r. II SA/Kr 797/08 wskazujące na to, że skoro roboty bardziej poważne nie wymagają pozwolenia, to te o mniejszym ciężarze gatunkowym tym bardziej takiego pozwolenia nie wymagają:
Konsekwencją takiego podejścia byłoby np. uznanie, że jakakolwiek nawet drobna zmiana instalacji wewnętrznych wymaga pozwolenia na budowę, w sytuacji gdy roboty budowlane o większym ciężarze gatunkowym (także podobnego jak budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu) nie są objęte takim obowiązkiem, zaś wymagają jedynie zgłoszenia.
Kiedyś w WSA przedstawiciel Wojewody również mi potwierdzał, że tak powinno się do tego podchodzić. Ale nie są to sprawy oczywiste i raczej trudno żebyś spotkał się z akceptacją takiego sposobu, szczególnie UM w Białymstoku ;)

K.Stasiuk
Posty: 5
Rejestracja: 23 kwie 2015, 11:35
PDL: PDL/IS/1427/01

Re: Mała nowelizacja Prawa budowlanego

Post autor: K.Stasiuk »

Dziś zaskoczyła mnie pani z departamentu skarbu w sprawie dotyczącej uzgodnienia lokalizacji przyłącza na działce gminnej gdyż według niej konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie lokalizacji na naradzie koordynacyjnej.

A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Re: Mała nowelizacja Prawa budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Niestety departament skarbu nie jest de facto częścią administracji publicznej i dlatego stawia sobie wymagania jakie chce. Organy administracji (np. ZDI) takich wymagań nie mogą stawiać i dlatego zrezygnowali z tego.

Dlatego póki co niestety ciężko będzie się z tego wymigać. Ale staramy się coś wymyślić w tej sprawie ;).
Jeśli ktoś ma jakiś skuteczny pomysł, to chetnie go spróbujemy wdrożyć.

A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Tabela robót nie wymagających pozwolenia

Post autor: A.Falkowski »

Może się komuś przyda - w załączniku tabela jaką sobie przygotowałem ze spisem robót, na które od dnia 28 czerwca 2015 r. nie będzie wymagane pozwolenie na budowę, z podziałem na:
1. Roboty nie wymagające pozwolenia na budowę i zgłoszenia,
2. Roboty nie wymagające pozwolenia na budowę lecz wymagające zgłoszenia (bez projektu budowlanego),
3. Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę lecz wymagające zgłoszenia wraz z projektem budowlanym.

Zwracam uwagę, że od 28 czerwca instalacje: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne nie będą wymagały pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. I chodzi nie tylko o instalacje wewnątrz budynku (jak mówi dokładnie art. 29 ust. 1 pkt 27), ale także instalacje zewnętrzne - co wynika z dość odważnego stanowiska GUNB.
Załączniki
Tabela bez pozwolenia.pdf
(69.66 KiB) Pobrany 1336 razy

ODPOWIEDZ