Weszła w życie ustawa o petycjach

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Weszła w życie ustawa o petycjach

Post autor: A.Falkowski »

Wczoraj, 6 września 2015 r., weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
Jest to narzędzie prawne, które choć wynikało z art. 63 Konstytucji RP, to nie miało swojego odzwierciedlenia w ustawie, a tym samym nie było przepisów pokazujących jak je w praktyce stosować.
Czy nowa ustawa zmieni w istotny sposób rolę obywatela funkcjonującego w państwie - okaże się. Trzeba będzie się zastanowić w jaki sposób ją wykorzystać do poprawny funkcjonowania administracji publicznej.

Nowa ustawa ma swoje dobre strony (np. bardziej publiczny charakter zarówno wniosku, jak i odpowiedzi organu - wynikające z obowiązku publikowania na stronach internetowych treści tych pism). Petycję może złożyć jeden podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną) lub ich grupa.
Ale najważniejsza trudność z nową ustawą polega na trudności w odróżnieniu petycji od wniosku. Ponadto terminy na rozpatrzenie petycji są stosunkowo długie (bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia, a w niektórych sytuacjach czas ten może się wydłużyć do 6, a nawet do 9 miesięcy).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi.

Teść ustawy o petycjach: klik
Więcej informacji o petycjach: klik