Zmiana rozporządzenia ws. projektu budowlanego

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Zmiana rozporządzenia ws. projektu budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Przedwczoraj pojawiło się w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego . Rozporządzenie wejdzie w życie bardzo szybko, bo już od najbliższego czwartku, tj. 15 października 2015 r.

Nowelizacja rozporządzenia jest wynikiem ostatnich większych zmian w Prawie budowlanym, które obowiązują od 28 czerwca 2015 i polega m.in. na:
  • zobowiązaniu projektanta do określenia w projekcie kategorii obiektu budowlanego oraz informacji o obszarze oddziaływania obiektu;
  • jednocześnie w dodanym § 13a zostało sprecyzowane co powinna zawierać w sobie informacja o obszarze oddziaływania obiektu, w tym. m.in. wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu (!);
  • zobowiązuje projektanta do tego, aby kopia mapy, na której został sporządzony projekt zagospodarowania działki lub terenu została poświadczona za zgodność z oryginałem przez projektanta - być może jest to konsekwencja zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, która zdaniem geodetów doprowadziła do tego, że mapy do celów projektowych nie muszą być uwierzytelniane i opatrywane klauzulami ośrodka geodezyjnego, o czym pisałem tutaj;
  • wprowadzona została zmiana § 3 ust. 1 pkt 4, której nie było w pierwotnym projekcie rozporządzenia przesłanym do konsultacji społecznych, zgodnie z którą na stronie tytułowej projektu budowlanego należy zamieścić dane projektanta (obecnie jest: projektantów) oraz "osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu budowlanego..." . Ta zmiana wynika wprost z treści art. 20 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego i chyba dąży do stworzenia tzw. projektanta głównego, który pojawia się w projekcie Kodeksu budowlanego.
W załączniku znajduje się aktualna treść rozporządzenia z naniesionymi zmianami.
Załączniki
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2015.pdf
(88.06 KiB) Pobrany 2115 razy

A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Obszar oddziaływania i kategoria obiektu budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Z związku z ww. zmianami w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego pomyślałem, że warto byłoby wskazać źródło informacji na temat tych dwóch pojęć.

1. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Żeby ustalić kategorię projektowanego obiektu najprościej będzie po prostu skorzystać z aktualnej treści ustawy Prawo budowlane, w której mieści się Załącznik z wykazem kategorii obiektów budowlanych. Np. dla projektu:
- domku jednorodzinnego będzie to kategoria I,
- sieci wodociągowej: kategoria XXVI.
Gdzie znaleźć aktualne Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409)? Np. poprzez wyszukiwarkę bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP. Aktualne ujednolicone teksty przepisów związanych z budownictwem są również publikowane na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


2. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Definicja obszaru oddziaływania obiektu została określona w art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego i brzmi:
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;
Ciekawe opracowanie na ten temat przygotowała Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP wspólnie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Starostwami. Dokument ten zawiera w sobie listę najczęściej stosowanych przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu. Warto się z tym spisem zapoznać.

W załączeniu zestawienie ww. przepisów, które pozwoliłem sobie lekko uaktualnić - jedno z rozporządzeń zostało uchylone, kilka innych zostało znowelizowanych, a jeszcze inne dodałem jako istotne z punktu widzenia obszaru oddziaływania obiektu.
Mam nadzieję, że dzięki Wam będziemy tę listę na bieżąco uaktualniać. Jeśli ktoś kojarzy inne przepisy, które powinny się znaleźć w tym zestawieniu, to proszę o informację w tym wątku lub na adres e-mail.
Załączniki
Obszar oddziaływania - przepisy.pdf
(68.32 KiB) Pobrany 4253 razy

ODPOWIEDZ