GGK o udostępnianiu materiałów z zasobu

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

GGK o udostępnianiu materiałów z zasobu

Post autor: A.Falkowski »

Główny Geodeta Kraju odniósł się do problemu, który został zgłoszony do Izby.
Polega on na tym, że niektóre ośrodki (pod różnym pozorem - np. braku możliwości technicznych) nie udostępniają materiałów w formie takiej jak została określona we wniosku. I oczywiście zazwyczaj towarzyszy temu przypadek ;) w postaci znacznie wyższej opłaty, którą ośrodek nalicza za dane nie takie jak we wniosku, lecz wg własnego uznania.

Pamiętajcie, że w takich sytuacjach zawsze możecie poprosić o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 40f ust. 1 ustawy PgiK. Wtedy sprawa jest załatwiana (nie czeka), ale po skutecznym odwołaniu się od takiej decyzji otrzymacie zwrot nadpłaty wraz z odsetkami.

W swoim piśmie Główny Geodeta Kraju stwierdził m.in.:
Materiały zasobu, określone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, powinny być zgodne z zakresem wskazanym we wniosku. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu, zgodnie z art. 40f ustawy Pgik, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
(...)
Organ oblicza opłatę za udostępnienie materiałów zasobu wskazanych we wniosku i utrwala ją w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W przypadku braku możliwości technicznych udostępnienia materiałów zasobu w zakresie wskazanym we wniosku przekazane dane mogą zawierać większą liczbę jednostek rozliczeniowych bez konieczności naliczania wyższej opłaty z tym, że licencja dołączana do udostępnianych materiałów zasobu powinna określać zakres wykorzystania materiałów zasobu, zgodny z wnioskiem i Dokumentem Obliczenia Opłaty.
W załączeniu pełna treść pisma, podkreślenia moje.
Załączniki
Rozpatrywanie wniosków o dane z zasobu.pdf
(97.95 KiB) Pobrany 815 razy