Wyłączenie z produkcji leśnej

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Wyłączenie z produkcji leśnej

Post autor: A.Falkowski »

Otrzymałem od jednego z kolegów postanowienie wydane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, które może być pomocne projektantom przebudowującym sieci (np. energetyczne) prowadzone przez tereny leśne. Zgodnie z tym postanowieniem:
Jak wynika z mapy ewidencji gruntów w liniach rozgraniczających teren inwestycji występują grunty leśne. Na gruntach leśnych nowa linia będzie przebiegać po trasie linii istniejącej. W takiej sytuacji, zgodnie ze stanowiskiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, wyrażonym w piśmie z dnia 7 .08.2013r, znak: ZS-D-2129-84-1-2013, nie można uznać, że budowa linii energetycznej będzie zmieniać sposób użytkowania gruntu leśnego. W stosunku do gruntów leśnych nie będzie więc wymagane wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji, a tym samym nie jest potrzebna zgoda, o której mowa w art. 61 ust. l pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W powyższym postanowieniu przywołane jest też stanowisko Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, wyrażone w piśmie znak: ZS-D-2129-84-1-2013. Wynika więc, że po tym stanowisku DGLP organy niższego szczebla nie wymagają już wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w przypadku, gdy następuje przebudowa istniejących sieci w istniejących przesiekach leśnych przeznaczonych na te sieci.
Załączniki
RDLP_gm_Radzilow.pdf
(867.22 KiB) Pobrany 718 razy
DGLP 107238_ZS-D-2129-84-1-2013 .pdf
(236.19 KiB) Pobrany 806 razy