Uzgadnianie projektu decyzji ULICP z RDLP

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Uzgadnianie projektu decyzji ULICP z RDLP

Post autor: A.Falkowski »

W ostatnich miesiącach pojawił się problem polegający na tym, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odmawia uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci uzbrojenia terenu twierdząc, że:
- oprócz mapy zasadniczej należy dołączyć mapę ewidencyjną,
- mapa celów projektowych nie jest podstawą do ustalenia, czy dany grunt jest gruntem leśnym i taką podstawą jest jedynie mapa ewidencji gruntów.

W związku z powyższym wystosowaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pismo, w którym poprosiliśmy o jego stanowisko i przywołaliśmy nasze argumenty potwierdzające, że:
- z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że danych ujętych na mapie ewidencyjnej (katastralnej) organ może żądać na zasadzie wyjątku – wyłącznie w przypadku braku mapy zasadniczej,
- mapa zasadnicza zawiera informacje o przestrzennym usytuowaniu m.in.:  działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, a tym samym zawiera informacje niezbędne dla organu, tj. dotyczące ewidencji gruntów z konturami użytków,
- określenie granic terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji ULICP na mapie do celów projektowych jest dopuszczalne, ponieważ zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) mapa do celów projektowych powinna zawierać w sobie treść mapy zasadniczej.

Ministerstwo przedstawiło stanowisko (w załączeniu), z którego wynika potwierdzenie prawidłowości składanych dotąd wniosków, tj. bez mapy ewidencyjnej lub na mapach do celów projektowych.
W ostatnich dniach jeden z kolegów uzyskał również postanowienie wydane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który uchylił postanowienie Dyrektora RDLP z ww. powodów.
Jeżeli więc będziecie mieli problem w innych regionalnych dyrekcjach tego rodzaju problem, to warto przywołać treść załączonego pisma.
Załączniki
MIiB 26.09.2017.pdf
(644.49 KiB) Pobrany 965 razy