GGK w sprawie wypisów z rejestru gruntów

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

GGK w sprawie wypisów z rejestru gruntów

Post autor: A.Falkowski »

Na prośbę Podlaskiej OIIB, Prezes PIIB zwrócił się z pytaniem o opinię Głównego Geodety Kraju w kwestii:
Czy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne projektant ma prawo uzyskać materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierające dane osobowe właścicieli działek, niezbędne do sporządzenia konkretnego projektu w procesie inwestycyjnym?
Powyższe pytanie wynikało ze zgłaszanych ostatnio problemów jakie napotykali członkowie naszej izby w dostępie do danych osobowych z EGiB, które są im niezbędne do realizacji obowiązków zawodowych.

Odpowiedź Pana Waldemara Izdebskiego - Głównego Geodety Kraju, jest jednoznaczna i potwierdza, że projektant działający na zlecenie inwestora posiada interes prawny w dostępie do danych osobowych ewidencji gruntów i budynków, jeżeli wnioskowane dane dotyczą właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego.

Odnosząc się natomiast do dokumentów jakie projektant powinien dołączyć do wniosku, stwierdza:
"W przypadku gdy Wnioskodawca jest projektant, we wniosku o wydanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających dane osobowe, należy wskazać m.in. w jakim procesie inwestycyjnym uzyskane dane będą wykorzystane, oznaczenie celu w jakim dane zostaną wykorzystane jak również należy wskazać podmiot zlecający pozyskanie danych wraz z datą i numerem zawartej z nim umowy."
Załączniki
GGK ws wypisów z EGiB dla projektantów.pdf
(62.84 KiB) Pobrany 1084 razy

M.Kłokowski
Posty: 7
Rejestracja: 09 kwie 2015, 13:24
PDL: PDL/IE/0242/07
Kontakt:

Re: GGK w sprawie wypisów z rejestru gruntów

Post autor: M.Kłokowski »

Szkoda tylko, że nie bardzo "działa" to pismo w Ośrodkach. Z informacji przedstawionych jasno wynika, że występujemy jako pełnomocnicy inwestora, co za tym idzie musimy dołączać pełnomocnictwo (kopia potwierdzona) i opłatę 17pln. Ale jedno jest pocieszające GGK zauważył problem.
A ośrodki dalej swoje, że najlepszy jest Art. 47. (ustawy PB) ust. 1.:
"Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu."

A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Re: GGK w sprawie wypisów z rejestru gruntów

Post autor: A.Falkowski »

Mariusz, GGK wyraźnie mówi też o sytuacji: "...gdy Wnioskodawcą jest projektant...".
Ale zgadzam się - ośrodki mimo wszystko bardzo opornie respektują to prawo.

Mam też dobrą wiadomość ;) , a mianowicie dzisiaj otrzymałem wypisy z rejestru gruntu, dołączając jedynie te dane, które są wymienione w piśmie GGK. Odbyło się to po blisko 6 miesięcznej batalii z Departamentem Geodezji UM w Białymstoku, wraz z odwołaniem od decyzji, które okazało się skuteczne - ale nie wskazywało na sposób załatwienia sprawy.
Dlatego mam wrażenie, że chyba odbyła się jakaś rozmowa lub może nawet narada pomiędzy GGK i ośrodkami geodezyjnymi, na której być może GGK powiedział wszystkim żeby przestali się wygłupiać, ale to tylko moje przypuszczenie.

W związku z powyższym, gdyby ktoś z Was miał nadal problem z uzyskaniem wypisów postępując zgodnie z pismem GGK, to proponuję posłużyć się moim przykładem korzystając z art. 8 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. zakazu odstępowania przez organ od praktyki załatwiania tego rodzaju spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
Numer mojej sprawy: DGE-I.6621.7630.2018, pismo z dnia 17 maja 2019 r.

Dane, które umieściłem we wniosku znajdują się w załączniku.
Załączniki
Kliknij żeby powiększyć
Kliknij żeby powiększyć

ODPOWIEDZ