Strona 1 z 1

Definicja parkingu

: 12 kwie 2019, 08:57
autor: A.Falkowski
Na stronie Sejmu RP pojawiła się odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą definicji parkingu - interpelacja i odpowiedź na nią dostępna jest tutaj.
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez MIiR:
Pod pojęciem parkingu należy rozumieć: „wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.
(...)
Zatem, dojazdem w rozumieniu przepisu § 3 pkt 25 r.w.t. jest droga manewrowa umożliwiająca zaparkowanie samochodu na stanowisku postojowym, nie jest nim jednak ulica, droga publiczna, pomiędzy której liniami rozgraniczającymi sytuowane są stanowiska postojowe.”