Pozwolenie na budowę i decyzja środowiskowa

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Pozwolenie na budowę i decyzja środowiskowa

Post autor: A.Falkowski »

Otrzymaliśmy odpowiedź udzieloną przez GDOŚ dla MIiR na następujące pytania, które wpłynęły od członków Izby:
  1. Czy w przypadku wykonywania projektu budowlanego obejmującego równocześnie sieć kanalizacji sanitarnej o długości powyżej 1 km (obiekt mogący potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) oraz sieć wodociągową rozdzielczą (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia wyłączoną z katalogu obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), które dodatkowo nie są obiektami powiązanymi ze sobą technologicznie, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej na całość zamierzenia objętego projektem budowlanym, w tym na sieć wodociągową rozdzielczą?
  2. Czy w przypadku wykonywania projektu budowlanego obejmującego równocześnie sieć cieplną magistralną (obiekt mogący potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) oraz sieć cieplną osiedlową z przyłączami do budynków (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia wyłączone z katalogu obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), które są sieciami powiązanymi ze sobą technologicznie, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej na całość zamierzenia objętego projektem budowlanym, w tym na sieć cieplną osiedlową z przyłączami do budynków?
  3. Jaką decyzję powinien wydać organ rozpatrujący wniosek o wydanie decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach dla sieci wymagającej uzyskania decyzji środowiskowej wraz z siecią wyłączoną z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej, realizowanych w ramach tego samego projektu? Czy prawidłowe jest działanie tych organów, które umarzają postępowanie w zakresie sieci wyłączonych z katalogu obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wydając decyzję wyłącznie w zakresie sieci wymienionej w rozporządzeniu jako mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
Cała odpowiedź w załączniku, ale kilka cytatów warto odnotować, bowiem uproszczają one procedurę wydawania jednego pozwolenia na budowę dla różnego rodzaju obiektów: wymagających i jednocześnie niewymagających decyzji środowiskowej:
W zakresie pytania pierwszego kluczową okolicznością jest zatem to, że sieć wodociągowa rozdzielcza nie stanowi przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 68 ww. rozporządzenia. Tym samym, w świetle art. 71 ust. 2 ustawy ooś, nie ma podstaw prawnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego rodzaju inwestycji.
Odnosząc się natomiast do powiązania technologicznego, należy wskazać, że w świetle wyżej przywołanej definicji między siecią kanalizacyjną a wodociągową korelacja taka nie występuje. Zasadniczo przedsięwzięcia te stanowią dwa odrębne systemy przesyłowe, które mogą funkcjonować samodzielnie. Ujęcie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w odrębnych przepisach ww. rozporządzenia, tj. odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 79 i § 3 ust. 1 pkt 68, wskazuje również na możliwą odrębną kwalifikację tych przedsięwzięć.
W związku z tym jeżeli w ramach jednego projektu inwestycyjnego realizowanych będzie kilka niezależnych od siebie rodzajów przedsięwzięć wymienionych w ww. rozporządzeniu oraz pod warunkiem, że nie są one ze sobą powiązane technologicznie, istnieje możliwość wydania zarówno dwóch odrębnych decyzji, jak i jednej wspólnej.
(...)
Odpowiadając na pytanie drugie i trzecie należy wskazać, że między siecią cieplną magistralną a siecią cieplną osiedlową występuje powiązanie funkcjonalne, a nie technologiczne. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna być zatem wydana dla przedsięwzięcia uznanego w rozumieniu ww. rozporządzenia za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Sama decyzja może się w treści odnieść do osiedlowej sieci ciepłowniczej, ale nie powinna o niej rozstrzygać ponieważ, w świetle § 3 ust. 1 pkt 34 ww. rozporządzenia, jest ona wprost wyłączona z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Załączniki
Odpowiedź MIiR ws dec środowiskowych.pdf
(211.74 KiB) Pobrany 1639 razy