Strona 1 z 1

Pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni

: 08 lip 2020, 07:54
autor: A.Falkowski
Bardzo wiele kontrowersji pojawiło się w związku z nakładaniem przez Wody Polskie obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o sporządzony wcześniej operat wodnoprawny, przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszty sporządzenia operatu są na tyle wysokie, że istnieje obawa iż ludzie przestaną montować oczyszczalnie, a ścieki będą odprowadzane w sposób niekontrolowany bezpośrednio do środowiska naturalnego - na co zwrócono uwagę w interpelacji poselskiej klik.

Zarówno w odpowiedzi na tę interpelację, jak i na stronie internetowej Wody Polskie klik (pkt 15), pojawiło się wyjaśnienie, w którym czytamy m.in.:
W przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający), zaś sama instalacja posiada deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.