GUNB o podpisach w projekcie budowlanym

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

GUNB o podpisach w projekcie budowlanym

Post autor: A.Falkowski »

W załączonym dokumencie GUNB odpowiada w sprawach:
- podpisów projektanta i innych osób sporządzających projekt budowlany w postaci papierowej i elektronicznej,
- podpisów pod oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
.. na stronie tytułowej zamieszcza się podpis osoby, o której mowa w pkt 3 - w przypadku strony tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w postaci papierowej. W przypadku dokumentacji projektowej sporządzanej w postaci elektronicznej osoba, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 i ust. 3, biorąca udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w postaci elektronicznej w zakresie objętym plikiem komputerowym opatruje ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym § 7 ust. 4. rozporządzenia).
Tym samym należy uznać, że tylko jeden projektant (ten, który zapewnia, w razie potrzeby, udział w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności) składa oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Osoby biorące udziałw opracowaniu projektu budowlanego, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane, nie mają obowiązku składania takiego oświadczenia
Załączniki
GUNB o podpisach.pdf
(738.36 KiB) Pobrany 45 razy