Strona 1 z 1

Wzorce i standardy przy projektowaniu dróg

: 09 lis 2022, 21:34
autor: A.Falkowski
Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na pismo Prezesa PIIB w sprawie Wzorców i Standardów (WiS) przy projektowaniu dróg publicznych.
W stanowisku ministerstwa stwierdza się m.in., że:
"Ponadto fakt, że wzorce i standardy są przeznaczone do dobrowolnego stosowania oznacza, że nie stanowią one obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane oraz że nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Tym samym zaprojektowanie drogi zgodnie z wytycznymi określonymi we wzorcach i standardach nie powoduje automatycznie spełnienia obowiązków wynikających z ustawy - Prawo budowlane. Natomiast we wzorcach i standardach można znaleźć rekomendowaną metodę spełnienia obligatoryjnych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Nie jest to jednak jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie. Jeżeli projektant uzna, że inne rozwiązanie gwarantuje spełnienie wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, będzie mógł je zastosować. Bowiem, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania ponosi projektant. Wzorce i standardy stanowią więc jeden ze zbiorów zasad wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane. Inaczej mówiąc stanowią zbiór zasad, wytycznych, wzorów i standardów, opracowanych przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny, rekomendowanych do stosowania przy projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu dróg publicznych."
O szczegółach nowego systemu wymagań do obowiązkowego i dobrowolnego stosowania przy projektowaniu dróg publicznych napisaliśmy w artykule: https://zpr.pdl.piib.org.pl/wzorce-i-st ... ublicznych .

Pismo Prezesa PIIB oraz odpowiedź ministerstwa znajdują się w załączonych plikach.