GUNB ostatecznie rozstrzyga sprawę uwierzytelniania

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

GUNB ostatecznie rozstrzyga sprawę uwierzytelniania

Post autor: A.Falkowski »

W związku z wątpliwościami jakie nadal miały niektóre organy AAB w województwie podlaskim w zakresie uwierzytelniania kopii dokumentów dołączonych do projektu budowlanego, nasza izba zwróciła się z prośbą do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ostateczne rozstrzygnięcie tego problemu.
Interpretacja niektórych organów AAB dotycząca treści stanowiska GINB z dn. 08.02.2011 r. sprowadzała się niekiedy to takiego rozumienia ww. stanowiska jak np.:
- niekiedy mówiono, że w jednym z czterech egzemplarzy powinny być jednak oryginały dokumentów (względnie ich uwierzytelnione kopie),
- czasem twierdzono, że sformułowanie: "dokumenty" zawarte w stanowisku z 08.02.2011 r. oznacza, że nie mogą to być "kopie dokumentów",
- z postanowień wydawanych przez niektóre organy AAB wynikało, że projektant powinien (mógł) własnoręcznie potwierdzić za zgodność z oryginałem dokumenty dołączane do projektu budowlanego.

Wszystkie te kwestie zostały ostatecznie rozstrzygnięte w wydanym dzisiaj stanowisku Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W tym stanowisku czytamy m.in.:
Tym samym należy potwierdzić, że organy administracji architektoniczno-budowlanej nie mają podstawy prawnej do nakładania obowiązku uwierzytelniania kopii dokumentów zamieszczonych w projekcie budowlanym, jeśli są to dokumenty, których obowiązek dołączenia do projektu budowlanego wynika z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.). Podpis projektanta na pierwszej stronie każdego egzemplarza projektu jest dla wiarygodności zawartych w nim kopii dokumentów wystarczający.
Mamy nadzieję, że stanowisko GUNB z 12.06.2015 r. pozwoli ostatecznie już odejść od zbędnego absorbowania tych organów administracji publicznej, które wystawiały postanowienia z żądaniami w tej sprawie, a także pozwoli na zmniejszenie kosztów i skróci terminy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Załączniki
GUNB rozstrzyga o uwierzytelnianiu załączników do PB.pdf
(391.26 KiB) Pobrany 1526 razy