GGK o uzgodnieniach na terenie PKP

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

GGK o uzgodnieniach na terenie PKP

Post autor: A.Falkowski »

Do izby przyszła odpowiedź od Głównego Geodety Kraju na nasze pytania dotyczące zasad odbywania narad koordynacyjnych na terenach PKP.

GGK potwierdził, że:
  • tylko w sytuacji gdy projektowana sieć sytuowana jest w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego, to tylko wtedy o jej sytuowaniu w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym (czyli z PKP),
  • natomiast gdy większość projektowanej sieci zlokalizowana jest poza terenem zamkniętym - wtedy uzgadnianie sieci odbywa się zgodnie z art. 28b ust. 3 pkt 4 ustawy PGiK, tj. na naradzie koordynacyjnej zwoływanej przez starostę, w której powinien brać udział przedstawiciel PKP.
Ponadto Główny Geodeta Kraju, na pytanie dotyczące możliwości zobowiązania projektanta do dokonania uzgodnień z innymi spółkami PKP , jednoznacznie stwierdził, że:
...nie ma podstaw prawnych do stawiania projektantom dodatkowych wymagań, aby dokonywali oni odrębnych uzgodnień, skoro zarządzający terenem zamkniętym dysponuje aktualizowaną na bieżąco mapą zawierającą w swojej treści podziemne sieci uzbrojenia terenu.
Załączniki
Odpowiedź GGK.pdf
(182.89 KiB) Pobrany 727 razy