GINB dla geodetów - o mapach

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

GINB dla geodetów - o mapach

Post autor: A.Falkowski »

Na stronie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pojawiła się informacja ciekawa dla geodetów, choć chyba też istotna dla kierowników budów i inwestorów. Otóż zgodnie z przepisami, potwierdzonymi przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie ma potrzeby opatrywania klauzulami i uwierzytelniania map powstałych w wyniku prac geodezyjnych, dołączanych do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenia na użytkowania. Takie uwierzytelnianie odbywa się na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i niemało kosztuje (50 zł). GINB stwierdził m.in.:
"(...) przepisy ustawy - Prawo budowlane jak i ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne nie przewidują wprost, aby mapy powstałe w wyniku prac geodezyjnych, dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenia na użytkowania, miały być opatrywane jakimikolwiek klauzulami. Równocześnie organ nadzoru budowlanego nie może żądać uwierzytelnienia dokumentów zgodnie z art.12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ponieważ uwierzytelnianie takie odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego."
De facto to również nie ma potrzeby uwierzytelniania (w rozumieniu ustawy PGiK, a nie Kpa, który to temat już został ostatecznie rozstrzygnięty przez GINB wcześniej) map do celów projektowych. Bowiem jak wynika z art. 12b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - uwierzytelnianiu takiemu podlegają wyłącznie dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek. Natomiast mapy do celów projektowych załączane do projektu budowlanego, który powstaje przed rozpoczęciem postępowania administracyjnego, nie wymagają takiego uwierzytelniania. Świadczy o tym również treść art. 2 pkt 1 PGiK, który odróżnia opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych, od opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa.
Ale to już inna historia ;) .
Załączniki
organ-nadzoru-budowlanego-nie-może-żądać-uwierzytelnienia-dokumentów-zgodnie-z-art12b-ust5-ustawy-pgk.pdf
(914.1 KiB) Pobrany 1089 razy

A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

GUNB o mapach powykonawczych

Post autor: A.Falkowski »

Kilka dni temu GUNB ostatecznie potwierdził (po konsultacjach z Głównym Geodetą Kraju), że nie ma obowiązku opatrywania klauzulami i uwierzytelniania map powstałych w wyniku prac geodezyjnych, dołączanych do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
Tym samym również organy nadzoru budowlanego nie mogą żądać od inwestora lub kierownika budowy dostarczenia mapy z klauzulami uwierzytelniającymi.
Więcej na stronie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego: klik.
Załączniki
2016-04-04_Stanowisko_GUNB_ws_klauzulowania_map_z_inwentaryzacji_powykonawczych.pdf
(1.59 MiB) Pobrany 875 razy

ODPOWIEDZ