NSA - stan faktyczny

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

NSA - stan faktyczny

Post autor: A.Falkowski »

Bardzo ważny wyrok I SA/Gd 112/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku:
Organ narusza prawo nie tylko w wypadku wadliwej oceny prawnej stanu faktycznego, wadliwego zastosowania prawa, ale i w równym stopniu wtedy, gdy prawidłowo zastosuje prawo do wadliwie ustalonego stanu faktycznego. Niezgodne z prawdą ustalenie stanu faktycznego prowadzi w postępowaniu do naruszenia prawa. Warunkiem prawidłowego ustalenia stanu faktycznego jest ustalenie faktów na podstawie wszystkich dostępnych dowodów, zebranych z uwzględnieniem nakazu płynącego z treści art. 77 Kpa obligującego organ administracji do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.
Warto tu też podkreślić, że organ, który ogracznia dowody tylko do dokumentów urzędowych, łamie prawo - wynika to z innego wyroku: NSA z 3 sierpnia 2000 r., V SA 2182/99 .
Zgodnie z Art. 75. § 1. ustawy Kpa:
Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
Warto zastanowić się więc - ile złej woli jest po stronie organów, które nie korzystają z tego przepisu.