Strona 1 z 1

NSA - projekt budowlany

: 02 mar 2015, 17:57
autor: A.Falkowski
Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2009 r. sygn. II OSK 1041/08 (dłuuuugi, ale wart przeczytania).
„...Organ nie jest uprawniony do badania zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi lub innymi przepisami prawa, poza przepisami określającymi wymogi ochrony środowiska. Rozszerzająca interpretacja uprawnień organu w zakresie kontroli na podstawie art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego oznaczałaby w istocie przywrócenie uchylonej zasady oceny materialnych rozwiązań projektu budowlanego przez organ (uchylony art. 35 ust. 2 Prawa budowlanego) i stanowiłaby naruszenie zasady związania organów administracji publicznej prawem (art. 7 k.p.a.)..”.