NSA o uprawnieniach budowlanych w projekcie budowlanym

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

NSA o uprawnieniach budowlanych w projekcie budowlanym

Post autor: A.Falkowski »

Jeden z kolegów prosił mnie o orzeczenie na temat (braku) obowiązku dołączania uprawnień budowlanych do projektu budowlanego.
Wypowiadał się w tej sprawie NSA, który stwierdził w wyroku z dnia 28 września 2007 r. II OSK 1177/2006:
„...Również ocena Sądu I instancji, iż zatwierdzony projekt budowlany narusza przepisy art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego i wskazane w uzasadnieniu wyroku przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. nie została przekonywująco uzasadniona. Skarga kasacyjna trafnie przy tym zarzuca, iż z przepisu § 3 ust. 1 pkt 4 wymienionego rozporządzenia nie wynika obowiązek załączenia do projektu uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych projektantów, lecz jedynie numeru posiadanych uprawnień budowlanych. Z § 5 tego rozporządzenia nie wynika obowiązek jednolitej numeracji wszystkich części projektu budowlanego oraz jego załączników, lecz obowiązek numerowania stron i arkuszy poszczególnych części projektu. Również zarzut naruszenia § 8 ust. 1 i § 11 ust. 1 wymienionego rozporządzenia przez przyjęcie, iż części opisowe dla projektu zagospodarowania terenu i dla projektu architektoniczno-budowlanego winny być wyodrębnione - w sytuacji gdy wymóg taki nie wynika z tych przepisów - jest uzasadniony...”