WSA w sprawie warunków geotechnicznych

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

WSA w sprawie warunków geotechnicznych

Post autor: A.Falkowski »

Podobno niektóre organy AAB żądają z własnej inicjatywy, aby projektant dołączył do projektu budowlanego geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 4 Prawa budowlanego.
Takie żądania są bezpodstawne, gdyż to projektant decyduje czy takie warunki należy dołączyć. Potwierdzeniem tego jest:
- treść przepisu, który określa, że taki dokument załącza się "w zależności od potrzeb",
- stanowisko MIiR, o którym pisaliśmy tutaj,
- a ponadto wyrok NSA II OSK 1740/11 z dnia 23.01.2013 r. i wyrok WSA VII SA/Wa 859/09 z dnia 15.09.209 r., w którym możemy przeczytać m.in.:
Odnośnie zarzutu nie sporządzenia ekspertyzy geotechnicznej to zgodnie z treścią art. 34 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego projekt budowlany powinien zawierać wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w zależności od potrzeb. Oznacza to, że dokumentacja taka powinna być opracowana tylko wówczas gdy uzna to za konieczne projektant konstrukcji obiektu budowlanego przy braku dostatecznych danych o strukturze gruntu i strumieniach wodnych. Co do zasady nie ma zaś potrzeby sporządzenia takiej ekspertyzy na działce gruntu, a w szczególności gdy działki sąsiednie są zabudowane obiektami podobnymi do tego, który ma powstać.