Nazwa obiektu budowlanego

Ważne informacje dla członków POIIB
A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Nazwa obiektu budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Dzisiaj odbyło się spotkanie z kierownictwem Departamentu Architektury UM w B-stoku, którego celem było ujednolicenie zasad określania nazwy obiektu budowlanego. Jest to problem, który dotyka projektantów w sposób szczególny, bo w przypadku korekty wymaga zmian nie tylko na stronie tytułowej, ale też w kilku innych miejscach projektu budowlanego.

Organ AAB będzie wymagał aby w nazwie obiektu budowlanego zostały wymienione te obiekty, których kategorie zostały określone na stronie tytułowej projektu, w tym mury oporowe czy sieci (oczywiście jeżeli występują - przy czym chodzi o sieci, a nie instalacje zewnętrzne).
Ponadto, ze względu na wymagania Zakładu Gazowniczego (pomimo braku takiego obowiązku prawnego i nie jest to wymóg Departamentu Architektury, lecz jest przypominany projektantowi z uwagi na doświadczenia z PSG w tym zakresie) w nazwie obiektu budowlanego powinna znaleźć się instalacja gazowa (jeżeli występuje).
Natomiast urządzenia budowlane, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, place postojowe do 10 miejsc, itp. nie muszą być umieszczone w nazwie i organ AAB nie będzie ich wymagał.

W związku z powyższym dla typowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wyposażonego w instalację gazową, parking na 50 miejsc, mury oporowe, śmietniki, ogrodzenie, schody terenowe, plac zabaw, obiekty małej architektury, instalacje: energetyczne, wentylacyjne, cieplne, wod.-kan. wewnętrzne i zewnętrzne, podjazdy do garaży, garaż podziemny, itp., nazwa obiektu może brzmieć:
"Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą oraz instalacją gazową, murami oporowymi i parkingiem".

Natomiast jeżeli projektant w nazwie obiektu zacznie wskazywać instalacje np. zewnętrzne, to konsekwentnie powinien wymienić je wszystkie, a nie tylko część z nich.
W ewentualnych przypadkach odstąpienia do tych, zasad proszę o sygnał do Izby lub do kierownictwa Departamentu.