Koszty uzyskania przychodów

Ważne informacje dla członków POIIB
A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Koszty uzyskania przychodów

Post autor: A.Falkowski »

Zmiany przepisów podatkowych jakie nastąpiły od 1 stycznia 2018 r. w zakresie stosowania stawki 50% przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu wywołały niepokój osób, które dotąd stosowały taką stawkę, bowiem w przepisach uwzględniono działalność architektoniczną (w tym architektury wnętrz), ale nie uwzględniono działalności inżynierskiej.
Przepis ten wprowadzony został już po konsultacjach projektu ustawy z samorządami zawodowymi, co spowodowało, że samorząd zawodowy inżynierów budownictwa nie miał możliwości odniesienia się do niego.

Wobec powyższego Podlaska OIIB wystąpiła do Ministra Finansów w tej sprawie, prosząc o wyjaśnienie znaczenia nowego przepisu, zadając pytanie:
"czy właściwe jest nasze rozumienie terminu „działalność w zakresie architektury” jako sporządzania autorskich projektów nie tylko ściśle w specjalności architektonicznej, ale również w innych, wymienionych w prawie budowlanym i na równi z nią tworzących otaczającą nas architekturę w szerokim znaczeniu, specjalnościach: konstrukcyjnej, mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej oraz instalacyjnej."
Reakcja ministerstwa znajduje się tutaj. Nie zawiera ona jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie (poza tym, że ministerstwo planuje zmianę treści przepisu wprowadzając bardziej jednoznacznie: "działalność twórczą w zakresie inżynierii budowlanej"), wobec czego warto zachować ostrożność przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów do momentu kolejnej zmiany przepisów.

A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Re: Koszty uzyskania przychodów

Post autor: A.Falkowski »

Odpowiedź Ministra Finansów w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów uzyskał również Prezes PIIB - dostępna jest ona tutaj.

ODPOWIEDZ