Uzgadnianie projektów w Wodociągach Białostockich

Ważne informacje dla członków POIIB
A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Uzgadnianie projektów w Wodociągach Białostockich

Post autor: A.Falkowski »

Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli POIIB z Prezesem Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. - Panem Piotrem Sokołowskim. Dotyczyło ono terminów i procedur przy uzgadnianiu projektów sieci i przyłączy wod.-kan. oraz koncepcji projektowanych sieci.
Pan Prezes bardzo przychylnie odniósł się do naszych propozycji i w kontekście zbliżających się dużych inwestycji w zakresie sieci wod.-kan. również zauważył potrzebę wprowadzenia zmian w procesie uzgadniania projektów.
Ostatecznych efektów tych rozmów możemy spodziewać się w dniu 26.04.2016 r., kiedy odbędzie się wspólne spotkanie władz Izby z kierownictwem Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Dzisiaj przedstawiliśmy Panu Prezesowi problemy jakie dostrzegają projektanci w procesie uzgadniania, a także przedstawiliśmy nasze wnioski i propozycje, w tym m.in.:
 1. Projekt przyłączy powinien być uzgadniany przez WB w sposób uproszczony, tj. wyłącznie w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia.
 2. Proces uzgodnienia projektów sieci i przyłączy powinien trwać łącznie 30 dni z doliczeniem czasu, kiedy dokumentacja jest w trakcie uzupełniania przez projektanta (a nie: przez 30 dni od daty ostatniej poprawki, jak jest obecnie stosowane). Przekroczenie tego terminu powinno być sygnalizowane władzom Spółki.
 3. Uzgodnienie koncepcji sieci nie powinno trwać dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku. W tym celu powinny organizowane w wyznaczonym dniu tygodnia narady uzgodnieniowe z udziałem przedstawicieli Spółki i projektantów, zakończone spisaniem wiążących obie strony protokołów uzgodnieniowych.
 4. Rezygnacja z żądania uzgadniania skrzyżowań projektowanych sieci obcych z infrastrukturą wod.-kan. i zastosowanie rozwiązania praktykowanego przez PSG na naradach koordynacyjnych – adnotacja (pieczątka) na uzgodnieniu informująca o sposobie prowadzenia robót w pobliżu istniejących sieci wod.-kan.
 5. Odstąpienie od formułowania uwag nie mających istotnego znaczenia dla projektu.
Jednocześnie zapewniliśmy, że mamy pełną świadomość, że projektanci popełniają błędy. W związku z tym prosimy projektantów o większą staranność przy sporządzaniu dokumentacji.
Jednak podkreśliliśmy, że przyczyną tak długich terminów uzgadniania jakie mają miejsce obecnie nie są tylko błędy projektowe, lecz istnieje duże pole do usprawnienia całego procesu ze strony Spółki.
Pozytywnym przykładem rozwiązania znacznego skrócenia procesu uzgadniania jest MPEC - gdzie kilka lat temu również mieliśmy podobne problemy, ale w wyniku wspólnych ustaleń projektantów i władz Spółki udało się uzyskać efekt w postaci uzgadniania koncepcji w ciągu kilku dni i uzgadniania standardowych projektów w ciągu ok. 2 tygodni.
Wyraziliśmy nadzieję, że obecne rozmowy również przyniosą podobny efekt.

A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Uzgadnianie projektów w Wodociągach Białostockich

Post autor: A.Falkowski »

Dzisiaj odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli POIIB z Prezesem Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. - Panem Piotrem Sokołowskim, na którym omówiliśmy obecny stan zaawansowania zmian w zakresie uzgadniania projektów, jak i niezbędne zmiany na przyszłość.
 1. W pierwszej kolejności W.B. sp. z o.o. będą dążyły do rozładowania kolejki obecnie uzgadnianych projektów, została już przeprowadzona rekrutacja na stanowisko osoby do uzgadniania projektów.
 2. Zmiany w Przedsiębiorstwie dotyczące zarządzania i inwentaryzacji majątku sieciowego pozwolą na to, żeby znacznie więcej informacji było udostępnianych projektantowi na etapie wydawania warunków technicznych - chodzi np. o informacje o stanie istniejących urządzeń wod.-kan. (komór, rurociągów, itp.), o zakres ich przebudowy lub innych robót budowlanych na istniejącej infrastrukturze.
 3. Do końca 2016 roku strona internetowa W.B. Sp. z o.o. zostanie wzbogacona o pozostałe wytyczne dotyczące projektowania, zostaną umieszczone również przykłady (np. rysunki) konkretnych rozwiązań wymaganych przez Przedsiębiorstwo.
 4. W przypadku konieczności zwołania narady do rozwiązania szczególnie istotnych kwestii dotyczących projektowanych sieci już teraz można występować do W.B. (e-mail, fax) z wnioskiem o zwołanie narady. Docelowo (po rozładowaniu kolejki) uzgodnienia tras wszystkich sieci jakie wymagają wstępnej akceptacji przez W.B. sp. z o.o. przed ZUDem będą realizowane w terminie 7 dni.
 5. Również docelowo (po rozładowaniu kolejki) termin uzgadniania projektów wykonawczych będzie się odbywał w ciągu 30 dni łącznie od daty złożenia kompletnego projektu (a nie od daty ostatniej uwagi).
W celu bieżącego monitorowania sytuacji i dzielenia się na bieżąco uwagami - umówiliśmy się również na kolejne spotkanie za miesiąc.

A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Uzgadnianie projektów w Wodociągach Białostockich

Post autor: A.Falkowski »

W związku z tym, że dotychczasowe ustalenia z W.B. nie były w pełni realizowane, Izba zwróciła się do Prezydenta Polińskiego o zwołanie Zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli W.B.

Posiedzenie Zespołu odbyło się wczoraj (13.12.2016 r.) i w obecności Prezydenta zapadły następujące ustalenia:
 • W.B. Sp. z o.o. będzie dokonywała uzgodnień projektów sieci i przyłączy w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o uzgodnienie. Do tego terminu będą doliczane okresy, kiedy dokumentacja była przetrzymywana przez projektanta w celu uzupełnienia ew. błędów w projekcie,
 • W.B. Sp. z o.o. wprowadzi stały dzień uzgadniania koncepcji (z udziałem osób decyzyjnych, w tym również Dyrektora lub Prezesa) - prawdopodobnie będzie to czwartek,
 • W.B. Sp. z o.o. będą informowały z wyprzedzeniem Izbę (a Izba projektantów) o nadchodzących zmianach w wytycznych projektowych lub wymaganiach dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji.

Ponadto W.B. będą czyniły starania, żeby w wydawanych warunkach były zawarte bardziej szczegółowe informacje na temat projektowanego zakresu opracowania (np. inwentaryzacja uzbrojenia nie wykazanego na mapach).

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w marcu 2017 r. w celu zweryfikowania prawidłowości działania tych ustaleń.
W związku z powyższym jest prośba do projektantów: jeżeli któreś z tych ustaleń nie byłoby dotrzymywane, to prosimy o sygnał do Izby lub na forum.

M.Kłokowski
Posty: 7
Rejestracja: 09 kwie 2015, 13:24
PDL: PDL/IE/0242/07
Kontakt:

Re: Uzgadnianie projektów w Wodociągach Białostockich

Post autor: M.Kłokowski »

Ogólnie uzgadniania idzie w miarę sprawnie, jednak średni czas to ok. 3-4 tygodnie. Jednak ja nie mam okazji realizować proj. na zlecenie WB, a jedynie mam okazję dokonywać "uzgodnień" do uzgodnienia "uwag" na naradzie koordynacyjnej. Czyli wracają stare, dobre czasy, wpisywania uwag w protokołach z narady w stylu: "dokonać uzgodnienia zbliżeń i skrzyżowań sieci na etapie PZT lub PB".

ODPOWIEDZ