GUNB o warunkach zabudowy przy zgłoszeniu

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

GUNB o warunkach zabudowy przy zgłoszeniu

Post autor: A.Falkowski »

Jak wiemy, część inwestycji, które stanowią zmianę sposobu zagospodarowania terenu są realizowane na podstawie zgłoszenia (a nie pozwolenia na budowę). Są to roboty budowlane opisane w art. 30 Prawa budowlanego.
W świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niektóre organy AAB wymagają dołączenia do takiej inwestycji warunków zabudowy (WZ). Opinię w tej spawie opublikował wczoraj GUNB stwierdzając, że tylko kilka z nich wymaga uzyskania WZ:
Reasumując powyższe wymóg ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji może dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy planowana inwestycja będzie realizowana w trybie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19a ustawy – Prawo budowlane. Tym samym w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych innych niż wymienione powyżej, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może żądać dostarczenia omawianej decyzji.