Przyłącza wod.-kan. - zmiana w orzecznictwie

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Przyłącza wod.-kan. - zmiana w orzecznictwie

Post autor: A.Falkowski »

Doczekaliśmy się kolejnej zmiany w orzecznictwie sądowym w sprawie dotyczącej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. I jest to zmiana bardzo istotna, bo zmienia dotychczasową linię orzeczniczą (odchodzi od intencji ustawodawcy na rzecz treści przepisu), a wyrok zapadł w składzie 7 sędziów SN.

Otóż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie III SZP2/16 klik:
1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;

2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości
.
Jak zasygnalizowałem wcześniej - jest stanowisko odrębne m.in. od:
  1. Intencji ustawodawcy wyrażonej w stenogramach z posiedzeń komisji sejmowych i senackich:
    * Biuletyn nr 4098/IY z posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 19 stycznia 2005 r.,
    * Biuletyn nr 4247/IY z posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 2 marca 2005 r; zapis stenograficzny (1695) ze 132. posiedzenia senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w dniach 22 i 30 marca 2005 r.
    * Biuletyn nr 4396/IV z posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 13 kwietnia 2005 r.
  2. Uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 września 2007 r. III CZP 79/2007.
  3. Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2011 r. VI ACa 870/2011.
  4. Wielu decyzjach UOKiK i sądów, które dotąd uznawały, że przyłącze kończy się na granicy nieruchomości, odcinek poza granicą (w pasie drogowym) stanowi już element sieci (tzw. urządzenie wodociągowe lub kanalizacyjne).
Więcej na temat wątpliwości i zawiłości prawnych w tym zagadnieniu można przeczytać w postanowieniu SN z 26 października 2016 r. (sygn. akt III SK 56/15), który zwrócił się do SN o rozstrzygnięcie tego skomplikowanego zagadnienia prawnego klik.
Nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia uchwały.

No to będziemy mieli znowu zamieszanie ;)