Opłata za poświadczenie zgodności z oryginałem - art 76a KPA

Ważne informacje dla członków POIIB
A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Opłata za poświadczenie zgodności z oryginałem - art 76a KPA

Post autor: A.Falkowski »

Podlaska OIIB wystąpiła z wnioskiem do organów podatkowych o interpretację indywidualną w sprawie pobierania opłat skarbowych za poświadczenie zgodności z oryginałem w trybie opisanym w art. 76a § 2b KPA.
Jest to niedawno wprowadzony przepis, zgodnie z którym pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Uzyskaliśmy odpowiedź, że za tego rodzaju poświadczenie zgodności z oryginałem opłata skarbowa nie powinna być pobierana.
Organ podatkowy przyznał rację naszym argumentom, w których zwracaliśmy uwagę m.in., że tego rodzaju poświadczenie wykonywane jest wyłącznie na potrzeby konkretnego postępowania administracyjnego przed organem dokonującym poświadczenia, a tym samym odpis dokumentu dostarczony przez stronę postępowania pozostaje w aktach tegoż organu i nie jest wykorzystywany w innych postępowaniach. Jest to więc sytuacja odmienna od dotychczasowej praktyki, zgodnie z którą strona postępowania mogła uzyskać poświadczenie za zgodność z oryginałem odpisu dokumentu wyłącznie od organu będącego jego autorem. Odpis takiego dokumentu był bowiem przygotowywany w całości przez organ administracji, który go wydał oraz wykorzystywany głównie na gruncie postępowań administracyjnych toczących się przed innymi organami.

Jeżeli spotykalibyście się w przyszłości z przypadkami żądań takich opłat w Waszej pracy zawodowej, to prosimy o informację o takich zdarzeniach.