Odległości pomiędzy uzbrojeniem

Tematy o praktycznym wykonywaniu zawodu inżyniera
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Odległości pomiędzy uzbrojeniem

Post autor: A.Falkowski »

Próbuję przygotować zasady lokalizowania uzbrojenia podziemnego - zarówno wynikające z obowiązujących przepisów, jak i takie, które zdaniem branży powinny obowiązywać w przyszłości. Chodzi w nich o próbę ustalenia takich spraw, jak m.in.:
- odległości przy skrzyżowaniach, zbliżeniach lub prowadzeniu równoległym obok siebie,
- zasadach zabezpieczenia przy zbliżeniach,
- zasadach uzgodnień zabezpieczeń i skrzyżowań,
- zasadach udzielania informacji o istniejącej infrastrukturze przez gestora sieci.

Tutaj znajduje się arkusz, w którym zawarto propozycje ww. zasad. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie co do jego treści - zarówno odnośnie odległości jak i innych zasad lokalizacji, lub być może nowych pomysłów i rozwiązań.

Dla przypomnienia powiem, że tylko część infrastruktury ma przepisy regulujące odległości od innych obiektów budowlanych w randzie aktu powszechnie obowiązującego, czyli przynajmniej rozporządzenia (brakuje dla sieci: cieplnych, elektroenergetycznych, wod.-kan.) i są to:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853, z późn. zm.).