Informacje o zmianach przepisów - 2023 r.

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Informacje o zmianach przepisów - 2023 r.

Post autor: A.Falkowski »

* Informacja nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Dnia 09.01.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45)

Data wejścia w życie: 27.01.2023 r.

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;
2) format dziennika budowy w postaci papierowej;
3) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy - „system EDB”.

Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686), które straci moc z dniem 27 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557).

Szczegółowe informacje o różnicach pomiędzy „starym” a "nowym" dziennikiem, a przede wszystkim o dzienniku w postaci elektronicznej (system EDB) - opublikowaliśmy na stronie: https://zpr.pdl.piib.org.pl/dziennik-bu ... stemie-edb .

Bieżące informacje o elektronicznych sposobach komunikacji w całym procesie budowlanym prezentujemy na stronie: https://zpr.pdl.piib.org.pl/cyfryzacja .

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/45 .


--------------------------------------------