GUNB o projekcie budowlanym instalacji wewnętrznych

Najważniejsze stanowiska i interpretacje organów państwa
A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

GUNB o projekcie budowlanym instalacji wewnętrznych

Post autor: A.Falkowski »

Na stronie internetowej GUNB pojawiła się interpretacja jednego z przepisów Prawa budowlanego, który zaczął obowiązywać od 28 czerwca 2015 r. Rzecz dotyczy zawartości projektu budowlanego, w kontekście zlikwidowania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznych w budynku. W zasadzie dotyczy to też instalacji zewnętrznych, o czym była mowa w jednej z poprzednich interpretacji GUNB tutaj.
Zgodnie ze stanowiskiem GUNB:
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20
lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
443), budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i
telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę, ani dokonania zgłoszenia.
W związku z powyższym od dnia 28.06.2015 r., a więc od dnia wejścia w życie ustawy o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, część rysunkowa składanego
w organie projektu budowlanego budynku nie musi przedstawiać ww. instalacji
. Tym samym
organ nie może zobowiązać inwestora do uzupełnienia projektu budowlanego o wskazane
powyżej instalacje, skoro ich realizacja nie wymaga już przedłożenia w organie projektu
budowlanego. Natomiast zgodnie z wolą inwestora ww. instalacje nadal mogą być w projekcie
zamieszczane.