Obszar oddziaływania obiektu

Tematy o praktycznym wykonywaniu zawodu inżyniera
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Obszar oddziaływania obiektu

Post autor: A.Falkowski »

Jak wiecie, od dnia 28 czerwca każdy projektant ma obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym. Wynika to z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane, aczkolwiek również przed tą datą w zasadzie projekt budowlany powinien zawierać informację na ten temat, choć nie wynikało to wprost z przepisów.

Dzisiaj znalazłem ciekawe opracowanie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, która wspólnie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Starostwami przygotowała "ściągawkę" w tym temacie. Materiał opracowano przyjmując następujące tezy:
Przyjęto następujące tezy:
  • 1) Określanie obszaru jest kompetencją projektanta
  • 2) Wyniki analizy w zakresie obszaru oddziaływania obiektu umieszcza się w projekcie zagospodarowania terenu w formie tabelki z podaniem numerów działek objętych oddziaływaniem i podstawy prawnej decydującej o oddziaływaniu obiektu (np. paragraf z Warunków Technicznych)
  • 3) Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia wyjaśnień - projektanta, inwestora i inne osoby, jeżeli jest to niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy (Art. 50, par. 1 KPA), w tym w zakresie doprecyzowania obszaru oddziaływania (np. czasu zacieniania istniejącego okna)
  • 4) W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli znajduje to potwierdzenie w ramach obowiązującego prawa, organ może rozszerzyć ilość stron ponad wynikającą z obszaru oddziaływania określonego przez projektanta.

Pełny materiał jest dostępny pod linkami:
- wersja podstawowa
- wersja w formie prezentacji
Do powyższych materiałów w wersji podstawowej została dołączona lista najczęściej stosowanych przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu - co stanowi duże ułatwienie dla projektantów.