Godziny pracy biura Podlaskiej OIIB!


O G Ł O S Z E N I E !

Uprzejmie informujemy, że 21 czerwca 2019 r. (piątek) biuro Izby będzie zamknięte.

Za powstałą niedogodność przepraszamy!