III Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym


Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w III Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym.

Turniej odbędzie się 23 września 2022 r. w Warszawie

UWAGA!

Rada POIIB pokrywa koszty uczestnictwa jednej drużyny.

Zgłoszenie drużyny należy przesłać do biura Podlaskiej OIIB na adres e-mail pdl@piib.org.pl do dnia 12 września 2022 r.

Uczestnikami mogą być tylko czynni członkowie izby.

Więcej informacji: