III Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na III Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB

Termin i miejsce: 14 października 2017 r. (sobota), od godz. 11:00, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 402, Białystok,

W zależności od liczby chętnych rozegrany zostanie turniej indywidualny lub na zapis maksymalny.

Do udziału w zawodach zapraszamy naszych członków oraz osoby związane z budownictwem w parze z członkiem PIIB.

Obsługa sędziowska we współpracy z Podlaskim Okręgowym Związkiem Brydża Sportowego.

Zapisy przyjmowane są do 6 października 2017 r. osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00.

Zwycięzcy będą mogli uczestniczyć w VI Mistrzostwach Polski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brydżu sportowym organizowanych przez Śląską OIIB. Mistrzostwa odbędą się w dniach 8-10 grudnia 2017 r. w Szczyrku w CKiR Orle Gniazdo.

Podlaska OIIB pokrywa koszty przejazdu na tę imprezę swoich członków, reprezentujących Izbę na Mistrzostwach Polski. Należność za pobyt (100 zł/osobę/dobę) uczestnicy pokrywają ze środków własnych.

Zachęcamy do wspólnej zabawy i integracji środowiska inżynierskiego.

Rada Podlaskiej OIIB