Inżynier wdraża RODO


Koleżanki i Koledzy,

kontynuując serię poradników praktycznych zachęcamy do zapoznania się z trzecim numerem informatora przygotowanego przez POIIB pt. "Inżynier wdraża RODO".

Jak wskazuje tytuł - próbujemy w nim pomóc Inżynierowi stosować przepisy RODO, a przy okazji także rozprawić się z niektórymi mitami na jego temat.

Przypominamy, że pierwszy numer biuletynu powstał po konferencji roboczej z udziałem WINB i PINB z województwa podlaskiego i dotyczył zagadnień odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, w tym m.in. zasad kwalifikacji odstępstw od projektu budowlanego.

Drugi poradnik, pt. Inżynier w postępowaniu administracyjnym, poświęcony był zagadnieniom stosowania KPA z pozycji inżyniera, który zazwyczaj nie jest stroną postępowania administracyjnego.

Wszystkie Publikacje POIIB dostępne: https://pdl.piib.org.pl/informator-poiib

Zachęcamy do zgłaszania uwag dotyczących tego wydania, a także o propozycje innych tematów z tej serii.